ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Takaisin

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Metsähallitus, Vieremä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus:
    
Metsähallitus hakee maa-aineslupaa kallion ottotoimintaan ja ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen, kiinteistöillä Vieremän valtionmaa (925-893-1-28), Itä-Rotimontieltä lähtevän metsäautoautotien varressa (lähin osoite Itä-Rotimontie 146, Vieremä). Lupaa haetaan 15 vuodeksi, 40 000 kiintokuutiometrin ottomäärälle (noin 2 670 m3ktr/a). Kyseessä on uusi toiminta. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.  

Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun päätöksen.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.1.- 14.2.2020 Vieremän kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.vierema.fi sekä tällä ilmoitustaululla.

Lisätietoja antaa ympäristönsuo-jelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453, s-posti: maarit.walta@ylasavonsote.fi.

Kuulutus

Hakemusasiakirjat