ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Takaisin

Kuulutus päätöksestä meluilmoitukseen, Pielaveden Satama Oy

Ympäristönsuojelutarkastaja on 14.7.2020 § 7/2020 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Pielaveden Satama Oy:n tekemästä ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavia tilapäisiä musiikkitapahtumia 18.7.2020, 1.8.2020, 8.8.2020, 15.8.2020 ja 29.8.2020.


Tapahtumapaikka on Pielaveden Satama Oy:n Satamaravintola Laivuri, Puustellintie 4, 72400 Pielavesi


Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.7.–21.8.2020 Pielaveden kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.pielavesi.fi ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän verkkosivuilla.

Kuulutus

Päätös