ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Takaisin

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy Kiuruvesi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus:

Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottotoiminnalle ja ympäristölupaa louhinnalle ja murskaukselle. Toiminta sijoittuu Kiuruveden kaupungin Sulkavan kylään tilalle Rauhaniemi (kiinteistötunnus 263-417-27-53), osoitteessa Pielavedentie 2266, Sulkavanjärvi. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, 100 000 kiintokuutiometrin ottomäärälle (noin 10 000 m3ktr/a). Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun päätöksen.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.4. – 11.5.2018 Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi.

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus sekä asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Kiuruveden kaupungintalolla osoitteessa Harjukatu 2, Kiuruvesi. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anna-Maria Tirkkonen, puh. 040 7235 894 tai ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi sekä hakemuksen diaarinumero (Dnro 139/11.01.0/2018).

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana, viimeistään 11.5.2018 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalle, postiosoite PL 4, 74101 Iisalmi ja käyntiosoite Riistakatu 5 B, 3. krs., Iisalmi.

Iisalmi 9.4.2018

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta

Kuulutus