ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Takaisin

Vireilläolokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Kuljetus Timpek Oy, Iisalmi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus:

Kuljetus Timpek Oy hakee maa-aineslupaa kallion ottotoimintaan ja ympäristölu-paa louhinnalle ja murskaukselle. Toiminta sijoittuu Iisalmen kaupungin Ryhä-länmäen kylään tilalle Messula (kiinteistötunnus 140-424-2-131). Lupaa haetaan 10 vuodeksi 100 000 m3 ottomäärälle (10 000 m3/vuosi). Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Hanke ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.

Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä 22.2. – 22.3.2019 Iisalmen kaupungintalolla osoitteessa Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI. Kuulutus luettavissa täältä.