ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Takaisin

Vireilläolokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Timo Torssonen, Suopelto ja Mäntyharju, Vieremä

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
 
 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus:
 
Timo Torssonen hakee maa-aineslupaa soran ottotoiminnalle ja ympäristölupaa soran murskaukselle. Maa-ainestenotto sijoittuu Vieremän kunnan Salahmin kylään tiloille Mäntyharju (kiinteistötunnus 925-415-54-0) ja Suopelto (925-415-53-2). Murskaustoiminta sijoittuu tilalle Suopelto (925-415-53-2), noin osoitteessa Marttisenjärventie 119, Salahmi. Lupaa haetaan 15 vuodeksi, yhteensä 165 000 kiintokuutiometrin ottomäärälle (noin 11 000 m3ktr/a). Maa-ainestenotto on olemassa olevaa toimintaa, murskaukselle tilalla Suopelto on ollut ympäristölupa vuosina 2005 – 2008. 
 
Hakemus sisältää myös YSL 199 §:n ja MAL 21 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamisesta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.  
 
Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun päätöksen.
 
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 1.6. – 2.7.2018 Vieremän kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.
 
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus sekä asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Vieremän kunnanvirastolla osoitteessa Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453, s-.posti: maarit.walta@ylasavonsote.fi.
 
Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi sekä hakemuksen diaarinumero (Dnro 4/11.01.0/2018).
 
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana, viimeistään 2.7.2018 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalle, postiosoite PL 4, 74101 Iisalmi ja käyntiosoite Riistakatu 5 B, 3. krs., Iisalmi.