Adoptio

Adoptio edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu.

Henkilön, joka haluaa adoptoida lapsen ulkomailta, tulee saada lakisääteistä adoptiopalvelua. Palvelua saa adoptiopalvelun antajilta, jotka hoitavat myös varsinaisen adoptiolapsien välittämisen.

Palvelu on tarkoitettu vanhemmille, jotka harkitsevat lapsen antamista adoptiolapseksi, lasta toivoville henkilöille (lapseksiottaja/lapseksiottajat) sekä lapselle. Adoptiolasta hakevan tulee olla vähintään 25-vuotias. Perheen sisäisessä adoptiossa hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias. Adoptioneuvonta on maksutonta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi (vanhempi,
joka syntynyt 1. - 25. pv)

Lastenvalvoja/
sosiaalityöntekijä
Tiina Jauhiainen
puh. 040 830 4375
Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13

Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä
Iisalmi (vanhempi,
joka syntynyt 26. - 31. pv)

Lastenvalvoja/
sosiaalityöntekijä
Pirkko Pensas
puh. 040 830 4358
Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13