Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut avohoidossa

Aikuispsykiatrisella poliklinikalla tarjoamme monipuolisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluja mielenterveyden ja päihteiden käytön aiheuttamiin ongelmiin. Työmuotojamme ovat yksilö-, ryhmä-, pari-, perhe- ja verkostotapaamiset sekä kotikuntoutus. Työryhmäämme kuuluu lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, päihdetyöntekijöitä ja sosiaalityöntekijöitä.

Aikuispsykiatriselle poliklinikalle hoitoon tuloon tarvitset pääsääntöisesti lähetteen. Jos olet ollut aiemmin hoidossa poliklinikallamme, voit ottaa yhteyttä suoraan kotikuntasi yhteysnumeroon.

Depressiohoitajat toteuttavat lievään tai keskivaikeaan masennukseen sairastuneiden määräaikaista ja tiivistä hoitoa yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä ympärivuorokauden palvelevaan ohjanta- ja neuvontapuhelimeen, puh. 040 761 4400.

Päihdetyö ja riippuvuuksien avohoito

Aikuispsykiatrisella poliklinikalla annamme avohoidon päihdepalveluja yli 20-vuotiaille. Teemme kiinteää yhteistyötä päihdeosastoyksikön, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon kanssa. Työmuotojamme ovat yksilö-, ryhmä-, pari- ja perhekäynnit sekä päihderyhmät. Työryhmäämme kuuluu sosiaaliterapeutteja, psykologi, sairaanhoitajia ja päihdeosaston kanssa yhteinen lääkäri. Avohoidon palvelumme ovat asiakkaillemme maksuttomia.

Hoitoon voit hakeutua lähetteellä tai oman yhteydenottosi perusteella, puh. 040 761 4400.

Työterveyshuollon antamat hoitoonohjaukset toteutamme päihde- ja riippuvuuksien avohoidon palveluissamme. Ajokorttiseurannat teemme Kiuruvedellä aikuispsykiatrisen poliklinikan sosiaaliterapeutin ja terveyskeskuslääkärin yhteistyössä. Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä seurannat toteutetaan terveyskeskuksissa.

 

Psykiatrinen kuntoutus

Psykiatrisessa kuntoutuksessa tarjotaan ryhmämuotoista kuntoutusta sekä kotikuntoutusta mielenterveyskuntoutujille. Palveluihin ohjaudutaan omahoitajan, lääkärin tai osaston yhteydenoton perusteella. Yhteydenotossa sovitaan tarkemmin palveluihin tutustumisesta sekä osallistumisen suunnittelusta.

Kuntouttava ryhmä

Kuntouttava ryhmä tarjoaa muuta avohoitoa tiiviimpää tukea henkilöille, joilla on psyykkistä oireilua ja kuntoutumisen tarvetta. Tavoitteena ryhmässä on vertaistuen lisäksi toimintakyvyn ja ammatillisen kuntoutumisen sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Kuntouttava ryhmä kokoontuu maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–11. Ryhmä on suljettu, täydentyvä, joten siihen voi tulla viikoittain uusia ryhmäläisiä. Jakson pituus ryhmässä voi vaihdella kuntoutujan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Ryhmässä käsitellään kuntoutujien tarpeista nousevia teemoja keskustelun ja esim. toiminnallisen tai luovan ilmaisun kautta sekä musiikin ja keho-mieliharjoitteiden avulla. Ryhmässä on kahdeksan paikkaa.

Mikäli kuntoutuja osallistuu myös iltapäivän avoimeen ryhmään, ryhmätilassa on jääkaappi ja mikro käytettävissä väliajalla.

Avoin ryhmä  

Avoin ryhmä kokoontuu maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12–14. Ryhmässä voi olla juuri sen aikaa, mikä tuntuu sopivalta. Halutessaan kuntoutuja voi osallistua ohjattuun toimintaan ja saada vertaistukea. Ryhmässä on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Kuntoutuja voi osallistua avoimeen ryhmään 1─3 päivänä viikossa yksilöllisen tarpeen ja sopimuksen mukaan. Ryhmäkoko voi vaihdella päivittäin.

Tiistai- ja Torstaitiimi

Tiistai- ja Torstaitiimit ovat avoimia, vapaamuotoisia mielenterveyskuntoutujien ryhmiä, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu kuntoutujille, joilla on injektiolääkitys. Tiistaitiimi kokoontuu tiistaisin klo 9–14 ja Torstaitiimi torstaisin    klo 11–14 välisenä aikana. Torstaitiimi on suunnattu ensisijaisesti nuorille aikuisille. Tiistai- ja Torstaitiimin ryhmässä voi olla sen aikaa, mikä itsestä tuntuu sopivalle. Ryhmät tarjoavat mahdollisuuden yhdessäoloon ja vertaistukeen, sekä esim. erilaiseen ohjattuun toimintaan ja pelien pelaamiseen. Ryhmissä tarjotaan kahvia, mehua ja pientä purtavaa. Ryhmiin osallistuminen on kuntoutujalle maksutonta. Ryhmiin ei voi osallistua päihteiden vaikutuksen alaisena.

 

Ikäihmisten mielenterveys- ja päihdepalvelut avohoidossa

Tarjoamme keskusteluapua 65 vuotta täyttäneille ihmisille, jotka tarvitsevat apua mielenterveys- ja päihdeasioissa sekä vaikeissa elämäntilanteissa.

Hoitojakso rakentuu yksilö- ja parikäynneistä. Käynnit psykiatrisen työntekijän luona ovat ilmaisia. Tarvittaessa teemme kotikäyntejä. Hoitojaksoon sisältyvät tarvittaessa myös lääkärin ja sosiaalityöntekijän palvelut.

Hoitoon pääset hoitajan tai lääkärin lähetteellä, jonka saat esimerkiksi terveyskeskuksesta tai asiakasneuvonta Ohjurista. Päihdeongelmaan tarjoamme apua myös ikäihmisten työryhmässä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Akuuttityöryhmä
Riistakatu 23, 2. krs, 74120 Iisalmi
puh. 040 761 4400

Aikuispsykiatrinen poliklinikka:
Iisalmi
Riistakatu 23, 3. krs, 74120 Iisalmi
Avoinna ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-14
puh. 040 014 4517 tai  040 183 3515
Kiuruvesi
Nivankatu 31, 74700 Kiuruvesi
Avoinna ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-14
puh. 040 178 1945
Sonkajärvi
Taivallahdentie 4, 74300 Sonkajärvi
Avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14
puh. 040 037 8322, 044 709 6397 tai 
040 014 4517
Vieremä
Ponssentie 11, 74200 Vieremä
Avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14:15
puh. 040 170 2667, 040 170 2668 tai 040 014 4517

Depressiohoitajat
Riistakatu 23, 3. krs,  74120 Iisalmi
puh. 040 567 5925 tai 040 482 1334

Ikäihmisten työryhmä
Riistakatu 23, 3. krs, 74120 Iisalmi
puh. 040 183 3515

Psykiatrinen kuntoutus
Riistakatu 23, 2. krs, 74120 Iisalmi
ma-to 8-15 ja pe klo 8-14
puh. 040 712 1237, 040 712 1061, 040 712 1062

 

Linkkejä Linkkejä