Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut avohoidossa

Aikuispsykiatrisella poliklinikalla tarjoamme monipuolisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluja mielenterveyden ja päihteiden käytön aiheuttamiin ongelmiin. Työmuotojamme ovat yksilö-, ryhmä-, pari-, perhe- ja verkostotapaamiset sekä kotikuntoutus. Työryhmäämme kuuluu lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, päihdetyöntekijöitä ja sosiaalityöntekijöitä.

Aikuispsykiatriselle poliklinikalle hoitoon tuloon tarvitset pääsääntöisesti lähetteen. Jos olet ollut aiemmin hoidossa poliklinikallamme, voit ottaa yhteyttä suoraan kotikuntasi yhteysnumeroon.

Depressiohoitajat toteuttavat lievään tai keskivaikeaan masennukseen sairastuneiden määräaikaista ja tiivistä hoitoa yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä ympärivuorokauden palvelevaan ohjanta- ja neuvontapuhelimeen, puh. 040 761 4400.

Päihdetyö ja riippuvuuksien avohoito

Aikuispsykiatrisella poliklinikalla annamme avohoidon päihdepalveluja yli 20-vuotiaille. Teemme kiinteää yhteistyötä päihdeosastoyksikön, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon kanssa. Työmuotojamme ovat yksilö-, ryhmä-, pari- ja perhekäynnit sekä päihderyhmät. Työryhmäämme kuuluu sosiaaliterapeutteja, psykologi, sairaanhoitajia ja päihdeosaston kanssa yhteinen lääkäri. Avohoidon palvelumme ovat asiakkaillemme maksuttomia.

Hoitoon voit hakeutua lähetteellä tai oman yhteydenottosi perusteella, puh. 040 761 4400.

Työterveyshuollon antamat hoitoonohjaukset toteutamme päihde- ja riippuvuuksien avohoidon palveluissamme. Ajokorttiseurannat teemme Kiuruvedellä aikuispsykiatrisen poliklinikan sosiaaliterapeutin ja terveyskeskuslääkärin yhteistyössä. Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä seurannat toteutetaan terveyskeskuksissa.

Psykiatrinen kotikuntoutus

Psykiatrisen kotikuntoutuksen avulla tuemme mielenterveyskuntoutujaa selviytymään paremmin arjessa. Tällä toimintamuodolla haluamme vähentää pitkäaikaiseen psykoosiin sairastuneen sairaalahoidon tarvetta.

Kotikuntoutus tapahtuu kuntoutujan omassa elinympäristössä. Kotikuntoutuksen avulla autamme kuntoutujaa parempaan arkielämän hallintaan sekä edistämme oireidenhallintaa ja toimintakykyä. Toimintamuotojamme ovat kotikäynnit ja tutustumiskäynnit esimerkiksi vertaistukikeskuksiin, auttaminen virasto- ja kauppa-asioinneissa, ohjaus ja neuvonta sekä tukipuhelut.

Kotikuntoutukseen tullaan hoitavan tahon yhteydenoton ja yhteisen tapaamisen perusteella. Teemme yhteistyösopimuksen ja kuntoutumissuunnitelman, jotka perustuvat tavoitteellisuuteen, vapaaehtoisuuteen ja määräaikaisuuteen.

Kuntoutusyksikkö

Kuntoutusyksikkö on psykiatrinen avohoidon yksikkö, jossa tarjoamme erilaisia kuntouttavia jaksoja. Yksikkö toimii yhteisöhoidon hengessä ja kuntoutuspaikkoja on kahdeksan. Kuntoutujat ovat yksikössä ryhmäpäivinä klo 9 – 14 välisen ajan. Moniammatilliseen työryhmäämme kuuluvat lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, kaksi sairaanhoitajaa ja osastonsihteeri.

Jaksojen pituuden ja tavoitteet suunnittelemme yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaan. Jaksolla tarjoamme muuta avohoitoa tiiviimmän tuen henkilöille, joilla on psyykkistä oireilua ja kuntoutumisen tarvetta. Ryhmä tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuden vertaistukeen. Moniammatillinen työryhmämme tukee aktiivisesti kuntoutujien psyykkistä hyvinvointia ja kuntoutumista sekä yksilöllisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien toteutumista kokonaisvaltaisella työotteella. 

Kuntoutussuunnitelmat ovat yksilöllisiä ja niiden tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen, ammatillisen kuntoutumisen tukeminen ja sosiaalisen osallisuuden kehittyminen. Toimintamme keskeisenä tavoitteena on tukea kuntoutujia aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Kuntoutusyksikköön ohjautuminen tapahtuu muiden mielenterveyspalvelujen kautta.

 

Ikäihmisten mielenterveys- ja päihdepalvelut avohoidossa

Tarjoamme keskusteluapua 65 vuotta täyttäneille ihmisille, jotka tarvitsevat apua mielenterveys- ja päihdeasioissa sekä vaikeissa elämäntilanteissa.

Hoitojakso rakentuu yksilö- ja parikäynneistä. Käynnit psykiatrisen työntekijän luona ovat ilmaisia. Tarvittaessa teemme kotikäyntejä. Hoitojaksoon sisältyvät tarvittaessa myös lääkärin ja sosiaalityöntekijän palvelut.

Hoitoon pääset hoitajan tai lääkärin lähetteellä, jonka saat esimerkiksi terveyskeskuksesta tai asiakasneuvonta Ohjurista. Päihdeongelmaan tarjoamme apua myös ikäihmisten työryhmässä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Akuuttityöryhmä
Riistakatu 23, 2. krs, 74120 Iisalmi
puh. 040 761 4400

Aikuispsykiatrinen poliklinikka:
Iisalmi
Riistakatu 23, 3. krs, 74120 Iisalmi
Avoinna ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-14
puh. 040 014 4517 tai  040 183 3515
Kiuruvesi
Nivankatu 31, 74700 Kiuruvesi
Avoinna ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-14
puh. 040 178 1945
Sonkajärvi
Taivallahdentie 4, 74300 Sonkajärvi
Avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14
puh. 040 037 8322, 040 509 5272, 044 709 6397 tai 
040 014 4517
Vieremä
Ponssentie 11, 74200 Vieremä
Avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14:15
puh. 040 170 2667, 040 170 2668 tai 040 014 4517

Depressiohoitajat
Riistakatu 23, 3. krs,  74120 Iisalmi
puh. 040 567 5925, 040 482 1334 tai 040 482 1582 (ryhmät)

Ikäihmisten työryhmä
Riistakatu 23, 3. krs, 74120 Iisalmi
puh. 040 183 3515

Psykiatrinen kuntoutus
Riistakatu 23, 2. krs, 74120 Iisalmi
ma-to 8-15 ja pe klo 8-14
puh. 040 712 1237, 040 712 1061, 040 712 1062

 

Linkkejä Linkkejä