AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

Takaisin

Ikääntyvien palvelut -tiedote 30.3.2020

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT

 

Ikääntyvien palvelujen ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden suojaaminen ja tartuntojen estäminen.
Tärkein viesti 70 vuotta täyttäneille on pysyä erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.

 

Ikääntyneiden asiakasneuvonnan palveluaikaa lisätään tarvetta vastaavasti

Kuntayhtymä on lisännyt palveluaikaa ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausyksikössä Ohjurissa, jotta ikääntyneiden ja läheistensä kysymyksiin ja tarpeisiin pystytään vastaamaan poikkeusoloissa. Palveluaikaa tullaan jatkamaan ja laajentamaan tarvetta vastaavasti. Ohjurissa on käytössä puhelin, eChat- ja videoyhteys sekä sähköinen asiointilomake. Pyrimme järjestämään kaikki asiakasohjauksemme ja arvioinnit etäyhteyden välityksellä, vältämme asiakaskäyntejä asiakkaiden kotona ja osastoilla.

 

Ohjurin aukioloaikaa on pidennetty ja se palvelee

ma - pe klo 9 – 17, puh. 040 712 1190.

 

 

Kotihoidon ja omaishoidon päivätoiminta on päättynyt hallituksen linjausten mukaisesti ja asiakkaiden kotona asumista tuetaan tarvetta vastaavasti muilla palveluilla.

Kotihoito suojaa asiakkaitaan tartunnoilta

Ikäihmisten kotihoidossa on pyydetty välttämään vierailuja asiakkaan kotona hallituksen linjauksen mukaisesti ja suojelemme ikäihmisiä ja muuten vastustuskyvyltään, riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita. Lisäämme asiakkaiden etähoitoa ja -kuntoutusta, lääkerobotteja, puhelinkontakteja ja muita mahdollisia keinoja, joilla pystymme aktivoimaan ja virkistämään asiakkaidemme arkea sekä lisäämään turvallisuuden tunnetta myös tämän haasteellisen tilanteen aikana. Kotihoidon asiakkaiden omahoitajat ottavat yhteyttä asiakkaisiin ja omaisiin viikko14 alkaen tavoitteena tukea kotona asumista yhteistyössä omaisten ja läheisten kanssa.

Asumispalvelut suojaa asiakkaitaan tartunnoilta kieltämällä vierailut

Ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä on kielletty vieraileminen hallituksen linjauksen mukaisesti ja suojelemme ikäihmisiä ja muuten vastustuskyvyltään, riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita. Lisäämme asukkaidemme mahdollisuuksia olla yhteydessä omaisiin ja läheisiin mahdollistamalla skypepuheluita ja puhelinkontakteja. Pyrimme pitämään kiinni virikkeellisestä arjesta ja monipuolisesta yhteisestä tekemisestä huolimatta siitä, että liikkuminen on nyt rajoitetumpaa.

Asumispalvelujen lyhytaikaishoito on eriytetty tehostetusta palveluasumisesta erillisiin yksiköihin.

 

Tulosta tiedote tästä.