AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

Takaisin

Sähköinen kuntalaisvaikuttaminen vahvistaa asemiaan Savossa

Seitsemän savolaista julkisorganisaatiota vakiinnuttaa eRaadin sähköisen vaikuttamisen toimintatavaksi

Uusi kuntalaki velvoittaa osallistamaan kuntalaisia yhä monipuolisemmin päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa. Yhä harvempi kuntalaisista kuitenkaan vaivaantuu perinteisiin kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin tai jaksaa vastata pitkiin kyselyihin kuntien nettisivuilla; kun ajat muuttuvat, muuttuvat myös välineet.

Nilakan kunnat sekä Iisalmi, Vieremä ja Ylä-Savon Sote kuntayhtymä olivat mukana Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hankkeen järjestämässä pilotissa, jossa organisaatiot kokeilivat puolen vuoden ajan eRaati-työkalua keskustelujen herättämiseen. Kaikki kunnat ovat pilotin jälkeen sitoutuneet jatkamaan sähköisen kuntalaiskeskustelun ja vaikuttamistyökalun käyttöä omana toimintanaan: toimintatavan vakiintuminen seitsemässä kuntaorganisaatiossa nostanee Savon maakuntien joukossa omaan kastiin sähköisen kuntalaisvaikuttamisen keinojen hyödyntämisessä.

eRaati toimii tietokoneella, läppärillä ja kännykällä. Se vaatii sähköpostiosoitteen, jonka kautta linkit kysymyksiin ja keskusteluihin saapuvat vastaajille. Kaikki keskustelijat näkevät toistensa vastaukset: keskustelu on reaaliaikaista ja läpinäkyvää.

Parhaimpia tuloksia pilotin aikana saivat Ylä-Savon Sote ja Nilakan kunnat sekä kuntalaisten, luottamusmiesten että oman henkilöstön aktivoimisesta sähköisten kyselyjen avulla. Nilakan kuntien yhteiskyselyllä saatiin runsaasti vastauksia mm. siihen, millaisia etäpalveluja omasta kunnasta haluttaisiin käyttää ja onko eläinlääkäreiden sähköinen ajanvaraus kuntalaisille tuttu.

Ylä-Savon Sote sai puolestaan eRaadista keskustelualustan henkilöstön sisäiselle keskustelulle, mielipidekyselyille ja vaikuttamiselle.

  • Tällaisten työkalujen käyttöönotto on vallan luovuttamista kuntalaisille ihan uudella tavalla ja se voi myös pelottaa. Vaikka kunnan päätöksentekojärjestelmä perustuu edelleen edustuksellisen demokratian pohjalle, se ei kuitenkaan sulje pois asukkaiden suoria vaikutusmahdollisuuksia. Ihanteellista on, että edustuksellinen ja suora demokratia täydentävät toisiaan, visioi Iisalmen kaupungin hallintojohtaja Esa Laukkanen.

Iisalmessa kysyttiin kuntalaisilta pilotin aikana mm. vauvarahan merkityksestä.

eRaati -pilotti osoittaa, että eMaaseutu-hankkeen toimintatapa edetä digikokeiluiden kautta on toimiva: kunnat ovat kiinnostuneita uudistamaan ja digitalisoimaan toimintatapojaan, mutta tarvitsevat apua sekä toimivien, uusien työkalujen löytämiseen ja siilomiseen useiden ehdokkaiden joukosta että ulkopuolista apua ja tukea kokeilujen käynnistämiseen. Kokeilukulttuurin kautta saadaan myös tukea tiedolla johtamiseen: digiaikakaudella hankintapäätöksiä ei kannata tehdä ennen kuin on käytännön kokemusta hankittavien digialustojen ja työkalujen toimivuudesta.

Erityistä eRaati -kokeilussa on lisäksi se, että kokeilukunnilla ei ole aiemmin ollut erityisen tiivistä yhteistyötä keskenään ja ne ovat alueellisesti eri seutukunnista. Kokeilun myötä kunnille ja Ylä-Savon Sotelle muodostui kuitenkin yhteistyöverkosto, joka jatkaa yhteydenpitoa ja yhteiskehittämistä myös pilotin päätyttyä. Digitaalisuus aidosti lisää toimijoiden välistä yhteistyötä jaettujen työvälineiden kautta.

Digitaalisissa piloteissa on tärkeää, että työkalun toimittaja sitoutuu kehityskeskusteluihin ja yhteyden ylläpitämiseen kokeilijoiden kanssa. Mikäli tätä sitoutumista ei löydy, on harvinaista, että työkalu jalkautuu kuntien haluamassa muodossa heidän vakituiseksi työvälineekseen.

Muista eMaaseudun kustantamista digipiloteista pysyviksi toimintamuodoiksi ovat jääneet mm. chatpäivystys Nilakan kunnissa ja kirjastoissa sekä pohjoissavolaisten luontokohteiden mobiilioppaat.

 

 

eRaati-pilotin Pohjois-Savossa tuotti Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hanke, jonka tehtävänä edistää digityökalujen käyttöä maakunnassamme. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta sekä Pohjois-Savon kehittämisrahastosta. eRaati on sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oyn ja julkisten toimijoiden kehitysyhteistyön tulos.

Ystävällisesti,

Minna Jaakkola
viestintäpäällikkö
Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu
020 746 4646

KEHITYSYHTIÖ SAVOGROW OY
Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki

---------------------------------

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hanke edistää sähköisten palvelujen kehitystä sekä tietoliikenneyhteyksien kehittymistä Pohjois-Savossa. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Savon liitto EAKR:stä sekä Pohjois-Savon kehittämisrahastosta.