AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

Takaisin

Tiedote: Iisalmen sairaalan päivystys osaksi kuntayhtymän omaa toimintaa 12.5.2020

IISALMEN SAIRAALAN PÄIVYSTYS OSAKSI KUNTAYHTYMÄN OMAA TOIMINTAA

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallitus käsitteli tänään 12.5.2020 kokouksessaan mm. kuntayhtymän osavuosikatsausta ja Iisalmen sairaalan päivystyksen järjestämistä jatkossa kuntayhtymän omana toimintana.

Kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan Iisalmen sairaalan päivystyksen lääkärityöpanosta, joka on tuotettu jo vuosia suurelta osin ulkopuolisten palveluntuottajien toimesta. Yhtymähallitus päätti, että jatkossa päivystyksen järjestämisessä siirrytään omaan toimintaan eli palvelu tuotetaan omien lääkäreiden avulla eikä enää ostopalveluna. Päätökseen ja käsiteltyyn kokonaisuuteen liittyy kuntayhtymän päivystystyön houkuttelevuuden parantaminen lääkäreiden työehtoihin ja palkkoihin liittyen.

”Tämä on meille suuri ja positiivinen muutos, koska päävastuu päivystyksen lääkärityövoiman järjestämisestä on ollut ulkoisella palveluntuottajalla lähes 10 vuotta”, kertoo terveysjohtaja Eija Jestola Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä.

Koronaepidemian vaikutukset kuntayhtymän talouteen

Yhtymähallitus merkitsi tietoonsa myös kuntayhtymän osavuosikatsauksen. Toimintatuottojen toteuma maaliskuun loppuun mennessä on yhteensä 41,2 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat 36,2 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 4,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa keskimääräistä toteumaa. Koronaepidemian arvioidaan alentavan toimintatuottojen kertymää palvelutoiminnan rajoituksista johtuen.

Toimintakulujen toteuma on yhteensä 39,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 24,4 prosenttia talousarviosta. Merkittävin tekijä toimintakulujen ennakoitua alhaisemmassa toteumassa on ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen toteuman jääminen 8,7 miljoonaan euroon (9,3 m€ v. 2019), mikä vastaa 23,0 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Sairaanhoitopiiri tekee ensimmäisen kuntakohtaisen talousennusteen huhtikuun toteuman perusteella. Oman toiminnan osalta toimintakulujen kertymä on ollut kokonaisuudessaan talousarvion mukaista. Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden osalta talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä.

Koronaepidemian vaikutukset kuntayhtymän toimintaan alkoivat maaliskuussa valtakunnallisten rajoittamistoimien ja alueella todettujen ensimmäisten tartuntojen myötä, joten vaikutukset eivät vielä merkittävästi näy ensimmäisessä osavuosikatsauksessa. Toimintakuluissa kasvu tulee näkymään mm. suojatarvikkeiden hankinnassa ja henkilöstömenoissa. Kokonaisvaikutusten arviointi kuntayhtymän talouteen on tässä vaiheessa mahdotonta, koska se riippuu epidemian rajoittamistoimenpiteiden kestosta ja sitä kautta hoitoa tarvitsevien ihmisten määrästä.

Yhtymähallituksen pöytäkirja 12.5.2020 kokouksesta on nähtävillä kokonaisuudessaan täällä.

Lisätietoja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, toimitusjohtaja, Leila Pekkanen, 040 830 2789, leila.pekkanen@ylasavonsote.fi