AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

Takaisin

Vastaanottopalvelujen toimintamallit (mediatiedote 13.6.2019)

 

MEDIATIEDOTE 13.6.2019

 

VASTAANOTTOPALVELUIDEN TOIMINTAMALLIT

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallinnoima vastaanottopalvelujen valinnanvapauskokeilu päättyy kuntayhtymän asiakkaille heinäkuussa 2019. Yksityisille palveluntuottajille on tällä hetkellä listautunut yhteensä n. 5 300 asiakasta (n.14 % kuntien asukkaista).

Valinnanvapauskokeilun päättyessä on tarkasteltava uudelleen vastaanottopalveluiden toimintamalleja tilanteessa, jossa yksityiselle palveluntuottajalle listautuneet asiakkaat ovat siirtymässä takaisin kuntayhtymän terveyskeskuksen asiakkaiksi. Selvityksessä on muun muassa palvelusetelin käytön mahdollisuus vastaanottopalvelujen täydentäjänä. Valmistelussa on hyödynnetty kokeilun aikana saatua kokemusta palvelun tuottamisen uudenlaisesta mallista palvelusetelituotantona.

Palvelujen järjestämistä palvelusetelitoiminnalla ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009). Palveluseteli on kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaalle myöntämä sitoumus palvelutuottajan antaman palvelun kustannusten korvaamiseen ennalta määriteltyyn arvoon asti. Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki/kunta/kuntayhtymä voi järjestää palveluja asukkailleen/asiakkailleen.

Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä

  • asiakkaan valinnan mahdollisuuksia

  • parantaa palvelujen saatavuutta

  • monipuolistaa palveluntuotantoa sekä

  • edistää kuntien ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Selvitystyössä on tunnistettu kolme (3) eri vaihtoehtoista toimintamallia.

Palvelun tuottaminen 1) omana toimintana eli asiakkaan avosairaanhoidon vastaanottopalvelu säilyy julkisena tuotantona. Toisena vaihtoehtona on palvelu 2) omana toimintana yhdessä palvelusetelin kanssa, jossa osan palveluista tuottaa julkinen ja osan yksityinen palveluntuottaja. Kolmantena vaihtoehtona on 3) palvelun ulkoistus eli avosairaanhoidon vastaanottopalvelut tuottaa kokonaan yksityinen palveluntuottaja.

Yhtymähallitus päättää asiasta kokouksessaan 18.6.2019.

Lisätietoja:   

terveysjohtaja Eija Jestola, puh. 040 712 1040  eija.jestola@ylasavonsote.fi
johtava lääkäri  Anssi Uutela, puh. 040 679 2790 anssi.uutela@ylasavonsote.fi .

Tulosta tiedote tästä