AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

Takaisin

Vierailulle hoito- ja hoivan asumispalveluyksikössä asuvan läheisesi luokse?

Vierailumahdollisuus on tilanteessa, jossa sekä asumispalveluyksikön kaikki asukkaat että vierailija ovat oireettomia (ei flunssan kaltaisia oireita). Tule siis vain terveenä! 

Jos asumispalveluyksikössä asuva läheisesi on vakavasti sairas (terveydentilanne on kriittinen) tai saattohoidossa, sinulla on mahdollisuus vierailla hänen luonaan. Vierailut sovitaan aina tapauskohtaisesti. Tapaamisessa huolehditaan läheisesi ja sinun suojautumisesta sekä turvaetäisyyksistä. Asumispalveluyksikkö järjestää suojavarusteet vierailijoille. Yksikön henkilökunta ohjeistaa ja auttaa sinua sekä käsihygieniassa että suojavarusteiden pukemisessa ja riisumisessa.

Asumispalveluyksiköiden kaikkien asukkaiden tulee pystyä pitämään yhteyttä omaisiinsa. Sovithan vierailut etukäteen asumispalveluyksikön kanssa

Läheisesi ja sinun tapaamiset kasvokkain järjestetään asumispalveluyksikön ulkopuolella: pihalla tai lähiluonnossa. Vierailijana muistat turvavälin ja käytät kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saat tarvittaessa henkilökunnalta. Läheisellesi voit tuoda tuliaisia. Huomioithan, että vierailuajaksi suositellaan 15–30 minuuttia.

Kotilomat

Suosittelemme tapaamaan läheisiä asumispalveluysiköiden vierailujen puitteissa. Kotilomia emme voi edelleenkään suositella, koska läheistä kanssakäymistä riskiryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa tulee edelleen välttää.

Välttämättömät kuntoutuspalvelut (fysio- ja toimintaterapia)

Läheisesi hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset, välttämättömät kuntoutuspalvelut jatkuvat hoito- ja palvelutoimintayksikössä tai sen ulkopuolella hänen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kuntoutuspalveluja annettaessa noudatetaan suojautumis- ja hygieniaohjeita.

Lisätietoja yksikkökohtaisista käytännöistä antavat kunkin asumispalveluyksikön esimies ja henkilöstö.

Turvallista kesää kaikille!