Apuvälinepalvelut

Apuväline on laite, joka edistää tai ylläpitää käyttäjänsä toimintakykyä silloin, kun se on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt. Tarkoituksenmukainen apuväline on luonteva osa käyttäjänsä elämää. Apuväline mahdollistaa suoriutumisen erilaisista tehtävistä sekä helpottaa osallistumista elämän eri tilanteisiin. Apuväline lainataa alkuun lyhytaikaislainaan, joka on 3 kk ja laina on maksutonta. Tämän jälkeen laina voidaan muuttaa tarpeen mukaiseksi.

Apuvälineitä myönnetään Valtakunnallisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden mukaan

Apuvälinelainaamot

 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän apuvälinetoimintaa on saatavilla alueen jokaisessa terveyskeskuksessa. Päävarasto sijaitsee Iisalmessa. Kun tarvitset apuvälineen, ota yhteyttä oman kuntasi terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon.                                

Apuvälineiden huolto

Apuvälineiden ja teknologialaitteiden huollosta vastaa apuvälinelainaamo, jonne sinun tulee ottaa yhteyttä välittömästi apuvälineen rikkouduttua.


Käyttäjälle opastettuja, käyttökuntoisuutta edistäviä toimia ovat:
•laitteen puhdistaminen
•silmämääräinen kunnon tarkistaminen
•ilmanpaineiden tarkistaminen/lisäys
•käyttötoimintojen tarkistaminen.

 

 

 Yhteystiedot:

   Iisalmi
   Meijerikatu 2, 0. krs
   74120 Iisalmi
   ma-pe klo 10-12
   puh. 040 162 8053
 
   Kiuruvesi 
   ma -  pe klo 12 - 13
   Nivankatu 31
   puh. 040 712 6971

   Sonkajärvi
   Fysioterapiaosasto
   Ennakkoyhteydenotot
   puh. 040 712 1234

   Vieremä
   Fysioterapiaosasto
   Ennakkoyhteydenotot
   puh. 0400 144 509