Asiakasmaksut

Asiakasmaksut-hinnastoon on koottu yhteen kaikki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymämme asiakasmaksut.

Terveydenhuollon maksukatto

Asiakasmaksuista kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille on määrätty 683,00 euron maksukatto. Asiakkaiden on itse huolehdittava maksujen seurannasta. Vapaakortin saamiseksi on esitettävä maksetut asiakasmaksut muista hoitolaitoksista. Asiakkaan tehtävänä on säilyttää alkuperäiset laskut ja maksukuitit. Alle 18 vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Maksukaton täyttymisen jälkeen 18 vuotta täyttäneeltä potilaalta peritään lyhytaikaisesta laitoshoidosta 20,40 euroa hoitopäivältä.

Maksu perumatta jääneestä ajanvarauksesta

Mikäli olet estynyt saapumasta sinulle varattuna aikana, tulee sinun ilmoittaa siitä asianomaiseen yksikköön viimeistään edellisenä päivänä puoleen päivään mennessä. Ellei varattua aikaa peruuteta eikä peruuttamatta jättämiselle ole hyväksyttävää ja perusteltua syytä, kuntayhtymä laskuttaa asetuksen mukaisen peruutusmaksun 45,90 euroa. Ulosottokelpoinen peruutusmaksu peritään 15 vuotta täyttäneeltä potilaalta.

Onko sinulla laskuun liittyviä kysymyksiä?

Laskun sisältöä koskevissa asioissa ota yhteys laskuttavaan yksikköön, joka on mainittu laskullasi. 
Jos olet saanut meiltä laskun ja sinulla on laskun eräpäivää koskevia kysymyksiä,
ota yhteys myyntireskontraamme, puh. 040 712 1200 tai 040 712 1029.

 

Tiedostot:

Asiakasmaksut 2018 (yhall 23.1.2018 §11), päivitetty 20.8.2018
Metsätulon selvittäminen asumispalveluissa, laitoshoidossa ja kotihoidossa (yhall 15.1.2016 §235)
Edunvalvontakulujen huomiointi asiakasmaksuissa (Yhall 17.4.2018 § 80)