Asiakasraati

Ylä-Savon SOTEn yksi strateginen päämäärä on asiakaslähtöinen toiminta. Tähän pyritään mm. mahdollistamalla potilaiden ja asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen. Asiakasraati toiminta nähtiin palvelujen käyttäjän ja palvelujen tuottajan välisenä kumppanuutena, josta tavoitellaan palautetta hyvien käytäntöjen vahvistamiseksi sekä rakentavia kehittämisehdotuksia toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi.

SOTE kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaat saivat vapaasti ilmoittautua jäseniksi asiakasraatiin. Siinä on tällä hetkellä 12 jäsentä ja edustettuina on jokainen SOTEn jäsenkunta. Raatilaiset sitoutuvat toimimaan raadissa aina valtuustokauden eli nykyiset henkilöt ovat asiakasraadin jäseniä vuoden 2016 loppuun asti.

Asiakasraati kokoontui ensimmäisen kerran 28.8.2014. Raati kokoontuu 2 - 4 kertaa vuodessa, aina tarpeen mukaan. Tähän mennessä Asiakasraati on ottanut kantaa mm. Iisalmen terveyskeskuksen opasteisiin ja värimaailmaan sekä hyvinvointikertomukseen.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tieto- ja kehittämispalveluiden päällikkö
Merja Sahlström
merja.sahlstrom(at)ylasavonsote.fi
puh. 040 745 7569