Asiakirjojen tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (HetiL 29 §).

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus (henkilötietolain 29§), jossa on mainittava myös kieltäytymisen syy.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake palautetaan osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 4,74100 Iisalmi

Tiedostot:
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Kirjaamo
PL 4
74101 Iisalmi

Käyntiosoite:
Hallintokeskus
Pohjolankatu 21,
74120 Iisalmi

puh. 040 830 2600
puh. 040 350 2922
fax. (017) 272 4519

Avoinna arkisin
ma-to klo 8-11 ja 12-15
pe klo 8-11 ja 12-14

Sähköposti:
kirjaamo(at)ylasavonsote.fi
Salassa pidettäviä tietoja
sisältäviä asiakirjoja ei tule
toimittaa sähköpostitse.