Asunnonmuutostyöt

Asunnon muutostöitä voidaan myöntää sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen omassa kodissa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon muutostöiden tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön omatoimista ja itsenäistä selviytymistä kotona.

Asunnon muutostöiksi katsotaan henkilön kotona suoritettavat välttämättömät rakennustyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavien välineiden ja laitteiden korvaaminen sekä asentamiseen liittyvät työt. Asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen sekä luiskien, kylpyhuoneen tai wc:n rakentaminen. Myös muutostöiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä kuuluvat korvattaviin muutostöihin. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet sekä muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Uudisrakentamisessa tulee jo suunnittelussa huomioida kaikki vamman tai sairauden edellyttämät tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Vammaispalvelulain mukaan uudisrakentamisessa korvataan vamman tai sairauden aiheuttamat lisäkustannukset.

Mikäli asiakas ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin asunnonmuutostöihin, hän voi hakea asuintalon tai asunnon remonttiin valtion korjausavustusta. Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia on aiemmin myöntänyt kunta, ARA, tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen. Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustukset myöntää ARA. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukset jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä kaikki tieto avustusmuodoista on keskitetty avustuksen sivulle.

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalveluihin toimitetulla kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioi vamman kannalta välttämättömät muutostyöt ja niiden kohtuulliset kustannukset. Vammaispalvelujen viranhaltijat antavat tarvittaessa lisätietoja asunnon muutostöistä ja niiden hakemisesta.

Tiedostot:
Vammaispalveluhakemus (päivitetty 2017)

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Puhelintunti
ma - pe klo 12 - 13

Yhteystiedot löytyy Vammaspalvelut otsikon alta

Käyntiosoite:
Iisalmen sosiaalikeskus
Vammaispalvelut
Virrankatu 2, 2 krs.
74100 Iisalmi