Avohuollon palvelut

Avohuollon sosiaalityö on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmilleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ei toteudu tai on syytä pelätä sen jäävän toteutumatta.

Sosiaalityöntekijä etsii yhdessä perheen kanssa ratkaisuvaihtoehtoja lapsen ja perheen tilanteen korjaamiseksi. Muutosta voidaan tukea järjestämällä  tukitoimia ja palveluja. Avohuollon tukitoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja niitä toteutetaan laadittavan asiakassuunnitelman mukaisesti. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta.

Avohuollon tukitoimia voivat olla:

  • taloudellinen tuki ja asumisen turvaaminen
  • lasten päivähoito
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • tukihenkilö tai -perhe
  • perhetyö
  • lapsen hoitopalvelut ja terapia
  • loma- ja virkistystoiminta.