Digikehittämistä tekemiseen!

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän ja Sonkajärven kuntien alueella järjestäen niiden asukkaille terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja sekä ympäristö-, terveysvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluja. Kuntayhtymässä on noin 1 500 työntekijää ja väestöpohja on hieman alle 40 000 asukasta.

 

Digikehittämistä tekemiseen! Digitaalisen osaamisen lisääminen palvelujen kehittämiseksi -hankkeen (2020-2022) tavoitteena on lisätä eri henkilöstöryhmien osaamista digitalisaation johtamisesta, suunnittelusta ja hyödyntämisestä palvelujen ja toimintamallien kehittyessä.

Lisätavoitteena on organisaation toiminnan tilannekuvan saaminen lähemmäksi reaaliaikaisuutta reagointinopeuden kasvattamiseksi sekä kustannusten ja henkilöstötarpeiden hillitseminen työn tehostumisen ja kansalaisten omahoidon kautta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on väestön hyvinvoinnin parantaminen palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden parantuessa muun muassa omahoitoa tukevilla ratkaisuilla ja erilaisten etäpalveluratkaisujen avulla.

Hankkeen aikana kehitetään uudet toimintamallit sekä johdolle digitalisaation strategiseen johtamiseen, että digikehittäjille uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönottamisen kehittämiseen.

Tavoitteena on osata hyödyntää ja soveltaa valtakunnallisia linjauksia ja ratkaisuja omassa organisaatiossa käyttäen apuna palvelumuotoilua ja leania. Lisäksi hankkeessa toteutetaan digitalisaatiokoulutusta johdolle, päälliköille, esimiehille ja digikehittäjille nykytilasta ja tulevaisuuden kehityssuunnista, perehdytään oman organisaation digitalisaation tavoitteisiin sekä muutosjohtamiseen.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juha Jalkanen
puh. 040 660 1452
juha.jalkanen@ylasavonsote.fi