Eläinsuojelu

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa. Tavoitteena on suojella eläimiä kärsimykseltä sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Sairas ja vahingoittunut eläin tarvitsee viipymättä asianmukaista hoitoa.

Eläinsuojeluviranomaisia ovat kunnaneläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä eläinsuojeluvalvontaa hoitaa valvontaeläinlääkäri.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään eläintenpitopaikoissa, mikäli on aihetta epäillä, että eläimiä pidetään eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Tarkastuksia tehdään maatiloilla myös arvontojen perusteella (ns. EU:n eläinsuojelutarkastukset). Lisätietoja: Maa- ja metsätalousministeriö.

Löytöeläimet

Tavattaessa irrallaan oleva lemmikkieläin kannattaa ensiksi pyrkiä selvittämään sen omistaja esimerkiksi pannassa mahdollisesti olevista tiedoista, mikäli eläin on riittävän kesy. Ellei omistajaa saada selville, eläimestä tulisi ilmoittaa löytöeläintarhaan. Myös poliisiviranomaiset voivat toimittaa irrallaan löytyneitä eläimiä hoitotarhoihin.

Tarhassa eläintä pidetään vähintään 15 vuorokauden ajan. Omistaja voi noutaa eläimen tarhasta suoritettuaan hoitokustannukset. Säilytysajan jälkeen noutamattomat eläimet voidaan myydä tai luovuttaa uudelle omistajalle tai lopettaa.

Lemmikkieläimet on suositeltavaa merkitä tunnistussirulla, jolloin lukulaitteella näkyvän numerosarjan perusteella saadaan selville omistajan yhteystiedot. Sirun asentamisen yhteydessä omistajan tiedot ilmoitetaan kennelliittoon. Lisätietoja  saat eläinlääkäreiltä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Valvontaeläinlääkärit
I valvontaeläinlääkäri, Mira Talso, puh 040 712 6720
II valvontaeläinlääkäri, Anne-Marika Siponen, puh. 040 627 6716

Eläinlääkärit:

Iisalmi
Tomi Vadén 0400 144 496
Anna-Kaisa Pennanen, puh. 050 409 5298
Matti Behm, 0400 1444 92
Virpi Ryhänen, 0400 186 008
Marian Olbricht, 040 3545 567

Kiuruvesi
Annika Aakkula
puh. 040 524 8420
Raisa Francis
puh. 040 027 1069
Milla Hiekkaranta, poissa 2019
Satu Ojansivu, puh. 040 018 5780

Aino Riihimäki, 0400 144491

Sonkajärvi
Anu Kyllönen
puh. 040 843 4803
Maija Eskelinen
puh. 050 037 2622

Vieremä
Tanjamaarit Nurminen, poissa, sijainen Marjo-Riitta Halonen, 040 712 1046
puh. 050 366 5192
Marjo Huttunen
puh. 040 014 4495

 

Löytöeläintarhat Löytöeläintarhat


Anniina Ylitalo
Lahdentie 70
74680 Myllyniemi
puh. 044 266 9716
(varalla puh. 040 042 6128)