Esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntayhtymän esityslistat ja pöytäkirjat: Esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntayhtymän viranhaltijapäätökset: Viranhaltijapäätökset

 

Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus

Pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, kuntayhtymän hallinnon tiloissa niiden aukioloaikoina.

Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla heti niiden tarkastamisen jälkeen ja pöytäkirjajäljennökset lähetetään tiedoksi jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallitukselle ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista.

Yhtymähallituksen jaosto

Pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, kuntayhtymän hallinnon tiloissa niiden aukioloaikana.

Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla.

Ympäristölautakunta

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaihin mennessä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9.00 – 15.00 ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen Iisalmen toimipisteessä, Riistakatu 5. 

Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla.

Ympäristölautakunnan pöytäkirja lähetetään jäsenkuntien kaupungin-/kunnanhallituksille ja kuntayhtymän toimitusjohtajalle.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internet-sivuilla viimeistään päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona. Nähtävilläolopäivän ollessa arkipyhä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Kuntayhtymä viranhaltijapäätökset: Viranhaltijapäätökset

Tiedostot: 
Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2018 saakka (Yhall 23.1.2018 § 5)