Sisältöjulkaisija Sisältöjulkaisija

Palaa sivulle
Takaisin

Perhe- ja sosiaalipalvelut/Toimeentulotuki

Toimeentulotuki

 

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen
 

Toimeentulotuki

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

 

Perustoimeentulotuen käsittelee Kela. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelee kunta.
Linkki Kelalle http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea joko perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä tai jättää erillisen hakemuksen sosiaalikeskukseen. Tarvittavat liitteet tulee liittää hakemukseen ja toimittaa kirjallisena sosiaalikeskukseen osoitteeseen Virrankatu 2, 2.krs, 74100 Iisalmi. Perustoimeentulotukipäätös tulee olla ensin käsiteltynä Kelalla.

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot).

(Laki toimeentulotuesta 7 c. §)

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

(Laki toimeentulotuesta 13. §)