Hankinnat 2020

Päivitetään.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kuntayhtymän omaa hankintaohjetta. Hankinnat tehdään kuntayhtymän kokonaisedun mukaisesti.

Pienhankinnat kilpailutetaan HankintaSampo -palvelussa.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailuttaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän osaomistama Sansia Oy. Hankintailmoitukset julkaistaan HILMA -palvelussa, josta selviää, mistä tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät.

Hankintasuunnitelmat

Päivitetään

Linkit

Päivitetään.