Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty palvelu, johon on subjektiivinen oikeus sellaisella vaikeavammaisella henkilöllä, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osin itse selviä.

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan hänen omia valintojaan

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle rajautuvat sellaiset avun tarpeet, jotka ovat luonteeltaan pääosin hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Henkilökohtaista apua ei myöskään ole mahdollista saada, mikäli avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Lisäksi henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä henkilökohtaista apua järjestetään kuntayhtymän omana toimintana sekä työnantajamallilla. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana kuntayhtymän vastatessa palkanmaksusta sekä työnantajan lakisääteisistä maksuista ja korvauksista.

Henkilökohtaista apua voi hakea vammaispalveluhakemuksella. Henkilökohtaisen avun tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle laaditaan aina vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnitelma. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen henkilökohtaisesta avusta perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.

Tiedostot:
Vammaispalveluhakemus (päivitetty 2017)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Puhelintunti
ma - pe klo 12 - 13

Sosiaalityöntekijät

Krista Partti
puh. 040 637 1298
(yli 25-vuotiaat), Iisalmi

Auli Karhunen
puh. 040 031 3249
(0-25-vuotiaat)

Saija Lappalainen
puh. 040 594 9225
(yli 25-vuotiaat), Sonkajärvi, Vieremä, Kiuruvesi

Palveluohjaajat
Iisalmi
Tarja Hukkanen
puh. 040 868 4149
Kiuruvesi
Tarja Ryhänen
puh. 040 751 9605
Sonkajärvi, Vieremä 
Tuija Iivarinen
puh. 040 509 5283

Käyntiosoite:
Iisalmen sosiaalikeskus
Vammaispalvelut
Virrankatu 2, 2 krs
74100 Iisalmi