Hoitoon pääsy

Kiireetön hoito

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireettömälle hoidolle on säädetty enimmäisajat. Sairaalan tai terveyskeskuksen erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä.

Potilaalla on oikeus päästä kiireelliseen hoitoon nopeasti, tarvittaessa päivystyspotilaana.

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

 • terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelinyhteys välittömästi
 • hoidon tarve on arvioitava viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta, ellei sitä ole voitu arvioida heti puhelimessa
 • hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri
 • hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista
 • suun terveydenhuoltoon on päästävä kolmessa kuukaudessa, mutta perustellusta syystä hoitoa voidaan lykätä enimmillään kuuteen kuukauteen

Tiedostot:

Jonotiedot perusterveydenhuollossa - Toukokuu 2020

Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa

 • hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
 • hoidon tarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa
 • arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta
 • hoito ja neuvonta on aloitettava kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen aloittamisesta
 • lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarve on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta
 • alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon kolmessa kuukaudessa hoitotarpeen toteamisesta

Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.

Tiedostot:

Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2020

Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2020

Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika 30.4.2020

Jäsenkuntien/oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2020

Alle 23 vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvleujen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2020

Hoivatakuu vanhuspalveluissa

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)  26 §:n mukaan kuntien on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä julkaisee odotus- ja jonotusajat puolivuosittain; tammikuussa ja heinäkuussa.

Tiedostot:

Terveydenhuollon hoitoonpääsy ja odotusajat 1.9. - 31.12.2018

Hoito- ja hoivapalveluiden hoitoon pääsy ja odotusajat 1.1.-30.6.2019

Hoito- ja hoivapalveluiden hoitoon pääsy ja odotusajat 1.7.-31.12.2019