Ikäihmisten palvelut

Yhteisenä tavoitteenamme on oman ammattitaitoisen henkilökuntamme, hyvinvointiyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa turvata ikäihmisille hyvän elämänlaadun edellytykset.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tavoitteenamme on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikäihmiselle, joka ei kuntoutuksen ja palvelujen turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka palveluasumisen ja pienkotien asunnoista. Palvelut järjestetään yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 
 
Toinen henkilö tulee tehdä huolenilmaisu kunnan sosiaalihuoltoon, mikäli on herännyt huoli ikäihmisen palvelujen tai tuen tarpeesta.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosiaalipäivystys