Ikäihmisten palvelut

Yhteisenä tavoitteenamme on oman ammattitaitoisen henkilökuntamme, hyvinvointiyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa turvata ikäihmisille hyvän elämänlaadun edellytykset.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tavoitteenamme on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikäihmiselle, joka ei kuntoutuksen ja palvelujen turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka palveluasumisen ja pienkotien asunnoista. Palvelut järjestetään yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 
 

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.