Ikäihmisten palvelut

Yhteisenä tavoitteenamme on oman ammattitaitoisen henkilökuntamme, hyvinvointiyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa turvata ikäihmisille hyvän elämänlaadun edellytykset.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tavoitteenamme on edis-tää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikä-ihmiselle, joka ei kuntoutuksen ja palvelujen turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka palveluasumisen ja pienkotien asunnoista. Palvelut järjestetään yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti yhteis-työssä terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.