ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy Kiuruvesi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus: Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottotoiminnalle ja ympäristölupaa louhinnalle ja murskaukselle. Toiminta sijoittuu Kiuruveden kaupungin Sulkavan kylään tilalle Rauhaniemi (kiinteistötunnus 263-417-27-53), osoitteessa Pielavedentie 2266, Sulkavanjärvi. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, 100 000 kiintokuutiometrin ottomäärälle (noin 10 000 m3ktr/a)....

Ympäristölupahakemus nestemäisten kemikaalien varastoinnille, Ponsse Oyj

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus:

Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen 31.12.2018 saakka

Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen 31.12.2018 saakka Yhall 23.01.2018 § 4 Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 4894 225 Kuntayhtymän hallintosäännössä todetaan seuraavaa: § Kokousaika- ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee...

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2018 saakka

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2018 saakka   Yhall 23.01.2018 § 5   Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 4894 225 Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan 15 §:n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan...