ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Ympäristölupa ulkona sijaitsevalle ampumaradalle, Salahmin erämiehet ry

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on antanut julkipanon jälkeen 6.2.2018 seuraavan ympäristölupapäätöksen:

Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen 31.12.2018 saakka

Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen 31.12.2018 saakka Yhall 23.01.2018 § 4 Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 4894 225 Kuntayhtymän hallintosäännössä todetaan seuraavaa: § Kokousaika- ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee...

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2018 saakka

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2018 saakka   Yhall 23.01.2018 § 5   Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, virpi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 4894 225 Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan 15 §:n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan...