ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Vireilläolokuulutus ilmoitusmenettelyn mukaisesta hakemuksesta, eläinsuoja, Nenola Ari, Sonkajärvi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskeva hakemus: Ari Nenola on jättänyt hakemuksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajennus. Tilan tuleva eläinmäärä on 80 lypsylehmäpaikkaa, 46 paikkaa 12-24 kk ikäiselle hieholle, 23 paikkaa 6-12 kk ikäiselle vasikalle ja 18 paikkaa alle 6 kk ikäiselle vasikalle. Suunniteltu eläinsuoja sijaitsee...

Vireilläolokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Winco Oy, Louhos

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus: Winco Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottotoiminnalle ja ympäristö-lupaa louhinnalle ja murskaukselle. Toiminta sijoittuu Sonkajärven kunnan Toi-vakon kylään tilalle Louhos (kiinteistötunnus 762-416-4-97), osoitteessa Honka-mäentie 311, Sonkajärvi. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, 56 000 kiintokuutiometrin ot-tomäärälle (noin 5 600 m3ktr/a). Kyseessä on olemassa oleva...

Maa-aines- ja ympäristölupa, Vieremän valtionmaa 925-893-1-28, Ilmatar Murtomäki Oy, Vieremä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on antanut julkipanon jälkeen 11.6.2019 seuraavan maa-aines- ja ympäristölupapäätöksen:
— 5 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 5 / 12