ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Vireilläolokuulutus eläinsuojan ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Luukkonen Ari ja Kati, Sonkajärvi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristöluvan muutoshakemus: Ari ja Kati Luukkonen hakevat ympäristölupaa eläinsuojan toiminnan muutokselle. Tilan tuotantosuunta on maidontuotanto. Eläinsuoja sijaitsee Sonkajärven kunnan Rutakon kylässä Kuusela – tilalla (kiinteistörekisteritunnus 762-413-4-47), osoitteessa Petäyksentie 146, 74300 Sonkajärvi. Hakemus sisältää kuvauksen eläinsuojan toiminnasta,...

Vireilläolokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Iisalmen Autotilaus Oy, NIskaharju ja Sorala

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus: Iisalmen Autotilaus Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottotoimintaan ja ym-päristölupaa soran murskaukseen Niskaharjun sora-alueelle, kiinteistöille Niskaharju (925-409-3-67) ja Sorala (925-409-3-48), lähin osoite Nissiläntie 865, Vieremä. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, 500 000 kiintokuutiometrin ottomäärälle (noin 50 000 m3ktr/a).  Hakemuksen mukainen toiminta...

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Hiekkalan sora-alue, Iisalmen Autotilaus Oy

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on antanut julkipanon jälkeen 21.12.2018 seuraavan maa-aineslupapäätöksen:

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Purkumerkki Oy

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on antanut julkipanon jälkeen 21.12.2018 seuraavan ympäristölupapäätöksen:
— 5 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 5 / 6