ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Takaisin

Vireilläolokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Salahmin Sora Oy, Jolleikonmäki

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus:

Salahmin Sora Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ja soran ottotoiminnalle ja ympäristölupaa kallion louhinnalle ja louheen ja soran murskaukselle. Toiminta sijoittuu Vieremän kunnan Vieremän kylään tilalle Jolleikonmäki (kiinteistötunnus 925-418-1-54), osoitteessa Ouluntie 2496, Vieremä. Lupaa haetaan 15 vuodeksi, 825 000 kiintokuutiometrin ottomäärälle (noin 55 000 m3ktr/a). Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminta sijoittuu pohjavesialueelle. 

Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun päätöksen.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.5. – 24.6.2019 Vieremän kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä. Kuulutus on luettavissa täältä.