ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Takaisin

Vireilläolokuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Iisalmen Autotilaus Oy, Vieremä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aineslupahakemus:
 
Iisalmen Autotilaus Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottotoimintaan Hiekkakankaan maa-ainesalueelle, kiinteistölle Hiekkakangas (925-417-17-45). Lähin osoite on Valkeiskyläntie 529, Vieremä. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, 120 000 kiintokuutiometrin kokonaisottomäärälle (12 000 m3-ktr/a). Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminta sijoittuu pohjavesialueelle.
 
Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa tarkoitetun pää-öksen.
 
Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä 23.5. - 24.6.2019 Vieremän kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ. 
 
Kuulutus on luettavissa täältä.