ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

Vireilläolokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Salahmin Sora Oy, Jolleikonmäki

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus: Salahmin Sora Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ja soran ottotoiminnalle ja ympäristölupaa kallion louhinnalle ja louheen ja soran murskaukselle. Toiminta sijoittuu Vieremän kunnan Vieremän kylään tilalle Jolleikonmäki (kiinteistötunnus 925-418-1-54), osoitteessa Ouluntie 2496, Vieremä. Lupaa haetaan 15 vuodeksi, 825 000 kiintokuutiometrin ottomäärälle (noin 55 000...

Vireilläolokuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Iisalmen Autotilaus Oy, Vieremä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aineslupahakemus:   I isalmen Autotilaus Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottotoimintaan Hiekkakankaan maa-ainesalueelle, kiinteistölle Hiekkakangas (925-417-17-45). Lähin osoite on Valkeiskyläntie 529, Vieremä. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, 120 000 kiintokuutiometrin kokonaisottomäärälle (12 000 m3-ktr/a). Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminta sijoittuu pohjavesialueelle.   ...

Vireilläolokuulutus ilmoitusmenettelyn mukaisesta hakemuksesta, eläinsuoja, Antikainen Mikko ja Paula, Sonkajärvi

  ILMOITUSMENETTELYHAKEMUS  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskeva hakemus:  Mikko ja Paula Antikainen ovat jättäneet hakemuksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajennus. Tilan tuleva  eläinmäärä on 42 lypsylehmäpaikkaa, 10 paikkaa 12-24 kk ikäiselle hieholle, 10 paikkaa 6-12 kk ikäiselle vasikalle...

Vireilläolokuulutus ilmoitusmenettelyn mukaisesta hakemuksesta, eläinsuoja, Ryymin-Murtorinne Sini ja Murtorinne Pekka, Iisalmi

ILMOITUSMENETTELYHAKEMUS  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskeva hakemus:  Sini Ryymin-Murtorinne ja Pekka Murtorinne ovat jättäneet hakemuksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajennus. Tilan tuleva eläinmäärä on 74 lypsylehmäpaikkaa, 36 paikkaa 12-24 kk ikäiselle hieholle, 18 paikkaa 6-12 kk ikäiselle vasikalle ja 30...

Päätös kemiallisen pesulan tietojärjestelmämerkinnän raukeamisesta, 140-5-10-2, Kir-Man Oy, Iisalmi

Kemiallisen pesulan tietojärjestelmämerkinnän raukeaminen, Kir-Man Oy, Iisalmi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on antanut julkipanon jälkeen 24.4.2019 seuraavan päätöksen: Ympäristölautakunta kumoaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan 13.5.2005 antaman Kir-Man Oy:n tietojärjestelmämerkinnän. Toiminto sijaitsee nykyisin kiinteistöllä 140-5-10-2. Kuulutus pidetään nähtävänä valitusajan loppuun saakka Iisalmen kaupungin ilmoitustaululla os. Pohjolankatu...
— 5 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 5 / 11