Jätehuolto

Jätelain mukaan kunnat vastaavat jätehuollosta ja sen järjestämisestä alueellaan.

Ylä- Savon jätehuoltolautakunta on seitsemän kunnan (Iisalmi, Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä) alueellinen lautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät toiminta-alueella.

Jätehuollon järjestäminen on annettu Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Jätehuoltoyhtiö vastaa osaltaan jäteneuvonnasta (muun muassa jätteiden lajittelusta, vaarallisten jätteiden käsittelystä) ja jätehuollon kehittämisestä sekä jätekeskuksen toiminnasta Ylä-Savon alueella.

Ympäristönsuojelun tehtäväalue valvoo jätehuoltomääräyksien noudattamista ja jätehuollon toimivuutta alueellaan.

Roskaantuminen

Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Roskaamiskielto koskee siis jätteiden lisäksi myös käyttökelpoisten esineiden jättämistä luontoon silloin, kun esineiden jättämisestä aiheutuu esimerkiksi maiseman rumentumista.

Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue. Roskaajaa voidaan kehotuksin kiirehtiä siivoamisessa ja tarvittessa määrätä siivoamaan alue.

Ympäristönsuojelun tehtäväalueella roskaamisasioita käsittelee ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen.

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristönsuojelutarkastaja
Osmo Koivistoinen
puh. 0400 144 452