Kehitysvammaisten asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumista järjestettäessä ovat käytännön työssä yleistyneet käsitteet autettu, ohjattu ja tuettu asuminen. Autetulla asumisella tarkoitetaan kehitysvammaisten ympärivuorokautista palveluasumista, ohjatulla asumisella ei-yövalvotun asumisyksikön asumispalveluja sekä tuetulla asumisella asiakkaan omaan asuntoon järjestettäviä ohjaus- ja tukipalveluja.

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään sellaiselle kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee säännöllisesti runsaasti apua, huolenpitoa, ohjausta ja tukea päivittäisessä elämässä sekä päivittäisissä toiminnoissaan kaikkina vuorokauden aikoina. Ohjattu asuminen sopii henkilölle, jonka avun, tuen ja ohjauksen tarve on päivittäistä sijoittuen kuitenkin pääsääntöisesti päivä- ja ilta-aikoihin sekä viikonloppuihin. Ohjatussa asumisessa asuvat käyvät työssä tai päivätoiminnoissa päivä- tai työkeskuksissa. Tavoitteena on, että ohjattu asuminen on väliaikainen ratkaisu ja asumisyksikössä henkilö valmentautuu asumiseen itsenäisemmin. Ohjattu asuminen voi joidenkin kohdalla muodostua myös pitkäaikaiseksi asumiseksi. Tuettu asuminen sopii henkilölle, joka on melko itsenäinen päivittäisissä toiminnoissaan.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on neljä omaa kehitysvammaisten asumisyksikköä. Huitulanharjun palvelukoti Vieremällä on ympärivuorokautisen palveluasuminen yksikkö, Kotirinne Iisalmessa, Pihlajakoti Kiuruvedellä ja Mäntylä Sonkajärvellä ovat ohjatun ja tuetun asumisen yksiköitä. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään myös ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kehitysvammaisten asumispalveluita haetaan vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen ympärivuorokautisesta palveluasumisesta tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai vammaispalvelujen esimies perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja palvelun tarpeen arvioon. Ohjatusta asumisesta päätöksen tekee kehitysvammayksiköiden esimies ja tuetusta asumisesta vammaispalvelujen palveluohjaaja.

Asumisen tukipalvelut

Asumisen tukipalveluita eli tuettua asumista, järjestetään sellaisille kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ohjausta arkipäivän toimissa. Asumisen tukipalvelujen tavoitteena on tukea kehitysvammaisen itsenäistä ja omatoimista suoriutumista. Kehitysvammaisten asumisen tukipalveluita järjestetään joko kuntayhtymän omien kehitysvammayksiköiden ohjauspalveluna tai ostopalveluna yksityiseltä palvelutuottajalta.

Tiedostot:
Vammaispalveluhakemus

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kehitysvammayksiköiden esimies
Elina Puustinen, puh. 040 350 1931

Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt

Kotirinne
Kotirinteen tuetun ja ohjatun asumisen yksikkö
Sarvikatu 1 a 1, 74120 Iisalmi
puh. 040 8304 370
puh. 040 7126 745 ​(vastaava ohjaaja)

Kuunsirppi
Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoitoyksikkö
Malilantie 11 A, 74200 Vieremä
puh. 040 183 6761
puh. 040 712 1069 ​(vastaava ohjaaja)

Pihlajakoti
Pihlajakodin tuetun ja ohjatun asumisen yksikkö ilman yövalvontaa.
Ahonpääntie 3 A 6, 74700 Kiuruvesi
Puh. 040 1864 307
puh. 040 1864 311  ​(vastaava ohjaaja)

Mäntylä
Ohjatun ja tuetun asumisen yksikkö ilman yövalvontaa.
Männikkötie 16, 74340 Sukeva
Puh. 040 1899 559

Huitulanharju
Huitulanharjun palvelukoti on yövalvottu kodinomainen asumisyksikkö. 
Mäntytie 6, 74200 Vieremä
puh. 040 594 9014
puh. 040 590 3995  ​(vastaava ohjaaja)