Kokousaikataulut

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Yhtymävaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä ilmoitetaan Iisalmen Sanomissa, Kiuruvesi- ja Miilu -lehdissä sekä kuntayhtymän hallintokeskuksen ilmoitustaululla ja internetsivuillamme.

Yhtymähallitus kokoontuu noin kolmen viikon välein, ympäristölautakunta kuukausittain ja yhtymähallituksen jaosto noin kahden kuukauden välein. Tarkastuslautakunta kokoontuu erikseen päätettyinä ajankohtina.

Tiedostot: