Koti Asumispalveluissa

Asumispalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden kaikkina aikoina, silloin kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista kotiin annettavien palveluiden tukemana. Asumispalveluiden tehtävänä on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä antaa turvallinen asumisympäristö ja tarvittava hoiva ja huolenpito.

Tilapäinen palveluasuminen

Kun kotona asuminen ja selviytyminen hankaloituu tai on hetkellisesti haasteellista, tarjoamme apua tilapäishoitona lyhytaikaisissa hoitoyksiköissämme.
Tilapäishoitomaksu määräytyy Yhtymähallituksen vuosittain vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti.
Omaishoidon lakisääteiset vapaat turvataan tilapäisellä palveluasumisella omissa yksiköissä. 
Omaishoidon palveluseteliä voi käyttää yksityisten hoitokotien tarjoamaan tilapäishoitoon.
 

Pitkäaikaishoito

Tavoitteenamme on mahdollistaa ikäihmisen turvallinen kotona asuminen järjestämällä palveluja ja hoitoa kotiin ympäri vuorokauden. Hakeutuminen ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyky on heikentynyt niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu kotiin annettavien palvelujen, tukitoimien ja teknologian turvin eikä asiakkaalla ole perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon. Pitkäaikaishoito jaotellaan palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen ja laitospalveluun eli sosiaalihuoltolain mukaiseen laitoshoitoon.

Palveluasuminen

Palveluasumisen piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänelle riitä säännöllisen kotihoidon antamat palvelut. Palveluasuminen on yhteisöllistä asumista pienkodissa, jossa ei ole yöhoitoa. Tilapäisen yöhoidon tarve turvataan yöpartion turvin.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Asiakas ei kykene olemaan yksin kuin lyhyen hetken.

Tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä asumista asumispalveluyksiköissä, jossa hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Asuminen sisältää asiakkaan hoivan ja hoidon, ateriat, siivouspalvelut ja vaatehuollon. Lääkäripalvelut ovat käytettävissä 24/7 ja lääkkeet asukkaalle toimitetaan apteekin annosjakelun kautta. Tehostettu palveluasuminen ei sisällä vuokraa, lääkkeitä tai henkilökohtaisia vaatteita ja tarvikkeita.
 

Laitospalvelu eli Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito

Laitospalvelun piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitsee ympärivuorokautisesti hoitoa ja hoivaa kahden autettavana. Ikäihmisten laitospalvelua tarjoaa SOTE-alueellamme Palvelukeskus Kirkonsalmi.

Asiakasmaksu määräytyy Yhtymähallituksen vuosittain vahvistettavien taksojen mukaisesti.

Miten asumispalveluihin hakeudutaan?

Asumispalveluihin ei haeta erillisellä hakemuksella. Asiakasneuvonta OHJURI tekee asiakkaan toimintakykyarvion, jonka mukaan etsitään tarpeenmukainen asumispalvelumuoto. Yksilökohtaisen ratkaisun asumispalveluihin sijoittumisesta tekee moniammatillinen SAS-työryhmä ja asiakkaan jonottamispäätöksen hoivakoordinaattori, 040-516 5733.

Tiedostot:
Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet pdf     (Yhall 27.9.2016 § 167)

Omavalvontasuunnitelma Asumispalvelut pdf     (15.12.2016)

Tervetuloa hoitokotiin -opas pdf     (4.5.2017)

Asiakasmaksut 2018 ja metsätulon selvittäminen asumispalveluissa, laitoshoidossa ja kotihoidossa löytyvät täältä  


 

Yhteystiedot Yhteystiedot


Asumispalveluiden hallinto:

Uusi osoite 4.1.2018 alkaen: Iisalmen kotihoidon toimipiste (ent. Iisalmen Sanomien talo),
Kilpivirrantie 7 (1 krs), 74120 Iisalmi


Asumispalveluiden päällikkö
Tarja Huttunen
040-830 4304, tarja.huttunen(at)ylasavonsote.fi

Palveluvastaava
(ostopalvelut seudullisesti)
Ulla Piippo
040-747 0456, ulla.piippo(at)ylasavonsote.fi

Toimialasihteeri (seudullinen)
Tuula Tervonen
040-764 3394, tuula.tervonen(at)ylasavonsote.fi