Koti Asumispalveluissa

Asumispalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden kaikkina aikoina, silloin kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista kotiin annettavien palveluiden tukemana. Asumispalveluiden tehtävänä on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä antaa turvallinen asumisympäristö ja tarvittava hoiva ja huolenpito.

 

TIEDOTE 27.7.2020 VIERAILUT ASUMISPALVELU YKSIKÖISSÄ 

 

Tilapäinen palveluasuminen

Kun kotona asuminen ja selviytyminen hankaloituu tai on hetkellisesti haasteellista, tarjoamme apua tilapäishoitona lyhytaikaisissa hoitoyksiköissämme.
Tilapäishoitomaksu määräytyy Yhtymähallituksen vuosittain vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti.
Omaishoidon lakisääteiset vapaat turvataan tilapäisellä palveluasumisella omissa yksiköissä. 
Omaishoidon palveluseteliä voi käyttää yksityisten hoitokotien tarjoamaan tilapäishoitoon.
 

Pitkäaikaishoito

Tavoitteenamme on mahdollistaa ikäihmisen turvallinen kotona asuminen järjestämällä palveluja ja hoitoa kotiin ympäri vuorokauden. Hakeutuminen ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyky on heikentynyt niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu kotiin annettavien palvelujen, tukitoimien ja teknologian turvin eikä asiakkaalla ole perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon. Pitkäaikaishoito jaotellaan palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen ja laitospalveluun eli sosiaalihuoltolain mukaiseen laitoshoitoon.

Palveluasuminen

Palveluasumisen piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänelle riitä säännöllisen kotihoidon antamat palvelut. Palveluasuminen on yhteisöllistä asumista pienkodissa, jossa ei ole yö-hoitoa. Tilapäisen yöhoidon tarve turvataan yöpartion turvin.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Asiakas ei kykene olemaan yksin kuin lyhyen hetken.

Tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä asumista asumispalveluyksiköissä, jossa hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Asuminen sisältää asiakkaan hoivan ja hoidon, ateriat, siivouspalvelut ja vaatehuollon. Lääkäripalvelut ovat käytettävissä 24/7 ja lääkkeet asukkaalle toimitetaan apteekin annosjakelun kautta. Tehostettu palveluasuminen ei sisällä vuokraa, lääkkeitä tai henkilökohtaisia vaatteita ja tarvikkeita.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin Sääntökirjan löydät alla olevasta Tiedostot-kohdasta.


Asiakasmaksu määräytyy Yhtymähallituksen vuosittain vahvistettavien taksojen mukaisesti.

Miten asumispalveluihin hakeudutaan?

Asumispalveluihin ei haeta erillisellä hakemuksella. Asiakasneuvonta OHJURI tekee asiakkaan toiminta-kykyarvion, jonka mukaan etsitään tarpeenmukainen asumispalvelumuoto. Yksilökohtaisen ratkaisun asu-mispalveluihin sijoittumisesta tekee moniammatillinen SAS-työryhmä ja asiakkaan jonottamispäätöksen hoivakoordinaattori, 040 516 5733.

Tiedostot:

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja pdf 

Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet pdf     (Yhall 27.9.2016 § 167) 

Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet pdf 

Tervetuloa hoitokotiin -opas pdf     (4.5.2017) 

Asiakasmaksut 2020 ja Metsätulon selvittäminen asumispalveluissa, laitoshoidossa ja kotihoidossa löytyvät täältä  

 

Yhteystiedot Yhteystiedot


Asumispalveluiden hallinto: 

Asumispalveluiden päällikkö
Mikko Uuksulainen
040 830 4304, mikko.uuksulainen(at)ylasavonsote.fi

Palveluvastaava
(ostopalvelut seudullisesti)
Susanna Ålander-Lenruth
040 747 0456, susanna.alander-lenruth(at)ylasavonsote.fi