Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon hoiva- ja tukipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös palvelusetelillä ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja palveluja.

Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimasta palvelusta.
Palveluseteleitä on mahdollista saada seuraaviin palveluihin:

  • tilapäinen kotihoito
  • tilapäinen kotisairaanhoito
  • säännöllinen kotihoito
  • omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin
  • sotainvalidien tukipalveluihin
  • rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin.


Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen

Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hyväksymiin palveluun pääsyn myöntämisperusteisiin.
Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita kuntayhtymän palvelun. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kuntayhtymä voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Kotihoidon palvelusetelejä myönnetään siihen varattujen määrärahojen mukaisesti.

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vahvistamilta palvelusetelituottajilta.
Ajantasaiset tiedot löytyvät Palveluseteli.fi sivustolta.

Lisätietoja kotihoidon palvelusetelistä saat asiakasneuvonta OHJURIsta sekä omaishoidon palvelusetelistä palveluohjaajilta.

 

Tiedostot:

Kotiin annettavien palveluiden palvelusetelin sääntökirja (yht.hal 9.4.2019 § 77)

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksymisperusteet

Yhteystiedot Yhteystiedot

Säännöllisen kotihoidon ollessa kyseessä, asiakas tai omainen voi olla suoraan yhteydessä asiakkaan sairaanhoitajaan tai alueen esimieheen. Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Asiakasneuvonta

OHJURI
puhelin 040-712 1190

avoinna:
maanantai-keskiviikko ja perajantai kello 9-15     
torstai kello 9-14 

Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi

      

Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puhelin 040-543 4965
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puhelin 040-760 5618
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puhelin 040-649 1299
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus