SIVUA PÄIVITETÄÄN

 

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon hoiva- ja tukipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös palvelusetelillä ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja palveluja.

Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimasta palvelusta.
Palveluseteleitä on mahdollista saada seuraaviin palveluihin:

  • tilapäinen kotihoito
  • tilapäinen kotisairaanhoito
  • säännöllinen kotihoito
  • omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin
  • sotainvalidien tukipalveluihin
  • rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin.

Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen

Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja Ylä-Savon SOTE kuntayh-tymän hyväksymiin palveluun pääsyn myöntämisperusteisiin.
Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita kuntayhtymän palvelun. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kuntayhtymä voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Kotihoidon palvelusetelejä myönnetään siihen varattujen määrärahojen mukaisesti.

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vahvistamilta palvelusetelituottajilta. Ajantasaiset tiedot löytyvät Palveluseteli.fi sivustolta.

Lisätietoja kotihoidon palvelusetelistä saat asiakasneuvonta OHJURIsta sekä omaishoidon palvelusetelistä palveluohjaajilta.

Tiedostot:

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja (yht.hal. 12.3.2018 §56)
Palveluseteliohjeistus asiakkaalle

 

Tietoa palvelusetelituottajalle

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on käytössä Smartum-palvelusetelijärjestelmä. Palveluseteli on käytössä sotainvalidien tukipalveluissa, tilapäisessä kotihoidossa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) ja rintamave-teraanien kotiin vietävissä avopalveluissa sekä omaishoidon tuessa. Omaishoidon tuen palvelusetelillä asiakas voi halutessaan ostaa lakisääteisiä vapaapäiviä lyhytaikaisessa palveluasumisessa tai vaihtaa vapaavuorokauden omaishoitajan sijaispalveluun kotona tai päivätoimintapäivään.

Hakeminen palveluntuottajaksi

Haemme jatkuvasti uusia palveluntuottajia mukaan palvelusetelitoimintaan. Hae ilmoituslomakkeella palve-luseteliyrittäjäksi. Palveluntuottaja ilmoittaa hintojen ilmoitustaulukolla palvelujensa hinnat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle kotona asumisen tuen esimies Kirsi Lappalaiselle.

 

Palauta hakemuslomake liitteineen osoitteeseen:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Kirjaamo
PL 4, 74101 Iisalmi

Yhtymähallitus vahvistaa kriteerit täyttävät palvelusetelituottajat.

Lisätietoja palveluseteliyrittäjyydestä antaa:
Kotona asumisen tuen esimies Kirsi Lappalainen, puh. 040-712 1065
Kotihoidon päällikkö Päivi Eskelinen, puh. 040-014 4548

 

Tiedostot:
Ilmoituslomake palveluseteliyrittäjäksi (07/2014)
Kotihoidon palvelusetelin toimintaperiaatteet ja kriteerit 1.1.2014
Smartum-palveluseteliehdot

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta
OHJURI
puh. 040-712 1190

avoinna:
ma-ke ja pe klo 9-15       Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                       Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi

      

Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puh. 040-543 4965
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

 

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040-760 5618
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

 

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040-649 1299
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus