Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon hoiva- ja tukipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös palvelusetelillä ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja palveluja.

Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimasta palvelusta.
Palveluseteleitä on mahdollista saada seuraaviin palveluihin:

  • tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito
  • omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin
  • sotainvalidien tukipalveluihin
  • rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin.

Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen

Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hyväksymiin palveluun pääsyn kriteereihin.
Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita kuntayhtymän palvelun. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kuntayhtymä voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Kotihoidon palvelusetelejä myönnetään siihen varattujen määrärahojen mukaisesti.

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vahvistamilta palvelusetelituottajilta. Ajantasaiset tiedot löytyvät Palveluseteli.fi sivustolta.
Lisätietoja kotihoidon palvelusetelistä saat asiakasneuvonta OHJURIsta sekä omaishoidon palvelusetelistä palveluohjaajilta.

Tiedostot:

Kotihoidon palvelusetelin toimintaperiaate ja kriteerit
Palveluseteliohjeistus asiakkaalle

Tietoa palvelusetelituottajalle

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on käytössä Smartum-palvelusetelijärjestelmä. Palveluseteli on käytössä sotainvalidien tukipalveluissa, tilapäisessä kotihoidossa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) ja rintamaveteraanien kotiin vietävissä avopalveluissa sekä omaishoidon tuessa. Omaishoidon tuen palvelusetelillä asiakas voi halutessaan ostaa lakisääteisiä vapaapäiviä lyhytaikaisessa palveluasumisessa tai vaihtaa vapaavuorokauden omaishoitajan sijaispalveluun kotona tai päivätoimintapäivään.

Hakeminen palveluntuottajaksi

Haemme jatkuvasti uusia palveluntuottajia mukaan palvelusetelitoimintaan. Hae ilmoituslomakkeella palveluseteliyrittäjäksi. Palveluntuottaja ilmoittaa hintojen ilmoitustaulukolla palvelujensa hinnat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle kotona asumisen tuen esimies Kirsi Lappalaiselle.Palvelutuottajien hyväksymisen edellytykset löytyvät Kotihoidon palvelusetelin toimintaperiaatteet ja ja kriteerit 1.1.2014 -tiedostosta.

Palauta hakemuslomake liitteineen osoitteeseen:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Kirjaamo
PL 4, 74101 Iisalmi

Yhtymähallitus vahvistaa kriteerit täyttävät palvelusetelituottajat.
Lisätietoja palveluseteliyrittäjyydestä antaa:
Kotona asumisen tuen esimies Kirsi Lappalainen, puh. 040 7121 065
Kotihoidon päällikkö vs. Päivi Eskelinen, puh. 040 7470 113

 

Tiedostot:
Ilmoituslomake palveluseteliyrittäjäksi (07/2014)
Kotihoidon palvelusetelin toimintaperiaatteet ja kriteerit 1.1.2014
Smartum-palveluseteliehdot

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta
OHJURI
puh. 040 712 1190

avoinna:
ma-ke ja pe klo 9-15       Riistakatu 21 A (ilvolanpirtti), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                       Riistakatu 21 A (Ilvolanpirtti), 74100 Iisalmi

      

Palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puh. 040 543 4965
Asiakasneuvonta OHJURI/ Riistakatu 21 A
74100 Iisalmi
soittoaika ma - to klo 9 - 10

 

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040 760 5618
soittoaika ma - to klo 9 - 10/ ajanvaraus

 

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040 649 1299
soittoaika ma - to klo 9 - 10/ ajanvaraus