Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Tukipalvelujen tarkoituksena on tukea pääasiassa ikäihmisten kotona asumista. Tukipalvelujen myöntäminen perustuu asiakasohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.  Arviointi tehdään puhelimessa tai kotikäynnillä.

Palveluja ei voi aloittaa ennen kuin siitä on tehty päätös. Palvelujen järjestämisessä voi olla kuntakohtaisia eroja.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarjoamista tukipalveluista peritään Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallituksen vahvistamat asiakasmaksut.
Lisätietoja kaikista tukipalveluista saat asiakasneuvonta Ohjurista, puh. 040 712 1190.

Myönnämme seuraavia tukipalveluja:

Ateriapalvelut

Kotiin kuljetettavan aterian myöntämisperusteena on toimintakyvyn aleneminen joko tilapäisesti tai pysyvästi eikä henkilö itse pysty laittamaan ateriaa tai järjestämään ruokailua muuten.

Kylvetyspalvelut

Myönnämme kylvetyspalvelua ikääntyneille, jotka terveydentilansa tai asunnon puutteellisten pesutilojen vuoksi tarvitsevat pesuapua. Kylvetyspalveluun kuuluu henkilökohtainen avustaminen. Järjestetystä kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen alin kertamaksu.

Turvapalvelut

Turvapalveluihin kuuluu muun muassa turvapuhelin, turvaranneke, ovihälytin ja palovaroitin. Turvapalvelujen tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja lisätä tarvittaessa turvallisuuden tunnetta sekä mahdollistaa avun saannin kotiin ympäri vuorokauden. Turvapuhelimella voidaan rannekkeen avulla hälyttää apua kotihoidosta tai sovitusti omaisilta / läheisiltä.

Turvapuhelimen voi saada, jos asiakkaalla on alentunut toimintakyky tai muusta syystä johtuva turvattomuus.

Päivätoiminta

Ensisijaisesti ikäihmisille tarkoitetun päivätoiminnan tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja ja tarjota kuntouttavaa toimintaa sekä virikkeitä kotona selviytymiseen. Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä päivätoiminta järjestetään Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omana toimintana ja Iisalmessa ostopalveluna Ilvola-säätiöltä.Lisätietoja antaa asiakasneuvonta Ohjuri.

Päivätoiminnan palvelukuvaus

Päivätoiminta hakemus, seudullinen

Tutustu Ilvola-säätiön päivätoimintaan

 

Muut itse kustannettavat palvelut

Ohjaamme palvelun hakemisessa muun muassa siivous-, asiointi- , talonmies- ja  kauppapalveluissa.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta OHJURI
puh. 040-712 1190

ma-ke ja pe klo 9-15        Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                        Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi