Kotihoito

Kotihoito tarjoaa henkilökohtaisia hoito- ja hoivapalveluita, jotka tukevat kotona asumista. Kotihoitoa voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa. Hänen avun tarpeensa on säännöllistä ja päivittäistä. Kotihoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö yhteistyössä omaisten kanssa. Palveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen ja moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin.

Kotihoito käynnistyy arviointijaksolla, jonka aikana asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut.

Kotihoidon henkilöstö ylläpitää ja tukee asiakkaan omatoimisuutta ja arvioi asiakkaan palveluntarvetta säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa jokaisella kotikäynnillä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Kotihoidon maksu

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten mukaan. Maksu määräytyy palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisen kustannuksia.

Lisätietoja kotihoidon palveluista ja palvelutarpeen arvioinnista saat Ohjurista.

Kotihoito - palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet pdf (Yhall 20.2.2018 §41)

Kotihoito - omavalvontasuunnitelma

Iisalmen kotihoito - omavalvontasuunnitelma 2019

Sonkajärven kotihoito - omavalvontasuunnitelma 2019

Vieremän kotihoito - omavalvontasuunnitelma 2020

Kotona asumisen tuki - omavalvontasuunnitelma 2020

 


Säännöllisen kotihoidon ollessa kyseessä, asiakas tai omainen voi olla suoraan yhteydessä asiakkaan sairaanhoitajaan tai alueen esimieheen. Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäisen kotisairaanhoidon alkamisesta päättää asiakasohjaaja yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tilapäinen kotisairaanhoito on asiakkaan akuuttiin tarpeeseen tarkoitettu kotisairaanhoito. Tilapäi-nen kotisairaanhoito kestää korkeintaan 3 kuukautta. Asiakkaalle voidaan järjestää tilapäistä kotisairaan-hoitoa jos asiakas ei pääsee itsenäisesti tai saattajan avustamana käyttämään avohoidon tai laboratorion palveluita tai omahoito ei ohjatustikaan onnistu. Tilapäisenä kotisairaanhoitona voidaan hoitaa esim. kaihi-leikkauksiin liittyvät silmätippojen tiputukset, ellei alueella ole saatavilla yksityisen palveluntuottajan palveluja tai omaiset/ läheiset eivät pysty hoitamaan tiputuksia. 

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään aina asiakasmaksu.

Kotihoidon hoiva- ja tukipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä. Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajan hankkimasta palvelusta. Lue lisää kotihoidon palvelusetelistä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Säännöllisen kotihoidon ollessa kyseessä, asiakas tai omainen voi olla suoraan yhteydessä asiakkaan sairaanhoitajaan tai alueen esimieheen. Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Asiakasneuvonta

OHJURI
puhelin 040 712 1190

Sähköinen yhteydenottopyyntö

22.5.2020 alkaen asiakasneuvonta Ohjuri

takaisinsoitto ja eChat palvelu avoinna

maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 9-15         
torstaisin kello 9-14    

Poikkeusaikana vain puhelin tai sähköinen yhteydenotto, joko chatilla tai lomakkeella,
ei normaalia asiakaspalvelua.

 

Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi

      

Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puhelin 040 543 4965
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puhelin 040 760 5618
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puhelin 040 649 1299
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus