Kotihoito

Kotihoito tarjoaa henkilökohtaisia hoito- ja hoivapalveluita, jotka tukevat kotona asumista. Kotihoitoa voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa. Hänen avun tarpeensa on säännöllistä ja päivittäistä. Kotihoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö yhteistyössä omaisten kanssa. Palveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen ja moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin.

Kotihoito käynnistyy arviointijaksolla, jonka aikana asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut.

Kotihoidon henkilöstö ylläpitää ja tukee asiakkaan omatoimisuutta ja arvioi asiakkaan palveluntarvetta säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa jokaisella kotikäynnillä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Kotihoidon maksu

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten mukaan. Maksu määräytyy palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisen kustannuksia.

Lisätietoja kotihoidon palveluista ja palvelutarpeen arvioinnista saat Ohjurista.

Kotihoito - palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet pdf (Yhall 20.2.2018 §41)

Kotihoito - omavalvontasuunnitelma

Iisalmen kotihoito - omavalvontasuunnitelma 2019

Sonkajärven kotihoito - omavalvontasuunnitelma 2019

Vieremän kotihoito - omavalvontasuunnitelma 2019

Kotona asumisen tuki - omavalvontasuunnitelma 2019

Seudullinen kotihoito - omavalvontasuunnitelma 2019


Säännöllisen kotihoidon ollessa kyseessä, asiakas tai omainen voi olla suoraan yhteydessä asiakkaan sairaanhoitajaan tai alueen esimieheen. Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Tilapäinen kotisairaanhoito

Kotisairaanhoitoa tuotetaan osana kotihoidon palveluita tai tilapäisenä kotisairaanhoitona. Tilapäisen kotisairaanhoidon tarpeesta voi olla yhteydessä oman alueen kotihoitoon.

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Sairaanhoitajan käynnit asiakkaan luona ovat pääasiassa säännöllisiä hoitosuunnitelmaan perustuvia haavanhoitoja, lääkehoidon toteutusta ja seurantaa, kivun hoitoa ja saattohoitoa.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään aina asiakasmaksu.

Kotihoidon hoiva- ja tukipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä. Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajan hankkimasta palvelusta. Lue lisää kotihoidon palvelusetelistä.

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Säännöllisen kotihoidon ollessa kyseessä, asiakas tai omainen voi olla suoraan yhteydessä asiakkaan sairaanhoitajaan tai alueen esimieheen. Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Asiakasneuvonta

OHJURI
puh. 040-712 1190

avoinna:
ma-ke ja pe klo 9-15       Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                       Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi

      

Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puh. 040-543 4965
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

 

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040-760 5618
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus

 

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040-649 1299
soittoaika ma - to klo 9 - 11/ ajanvaraus