Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut -sivuille on koottu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarjoamia palveluita, joilla pyritään tukemaan ikäihmisten kotona asumista.

Näitä palveluita ovat muun muassa ateria-, kylvetys-, turva- ja kuntoutuspalvelut sekä päivätoiminta ikäihmisille. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua yli 65-vuotiaille, joilla on vamman tai sairauden mukanaan tuomaa liikuntarajoitteisuutta, on mahdollista anoa asioimis- ja virkistyskäyttöön.

Ikäihmisten ja vammaisten matkustamista helpottavat oman kunnan palveluliikenteen esteettömät bussit, Pali-autot. Lue lisää oman kuntasi internetsivuilta, josta löytyy myös tietoa asunnon muutostöistä.

Siivous- ja asiointi-, talonmies- ja kauppapalvelut ovat itse kustannettavia palveluita. Asiakasneuvonta OHJURI ohjaa näiden palveluiden hakemisessa.

 

Yksityiset kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalvelua tuottavat yritykset

Mikäli tarvitset siivous-, asiointi- tai muuta tukipalvelua kotiin, voit saada niihin apua yksityisiltä palvelun tuottajilta ja järjestöiltä.

Verohallinnon sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisävero-ohjeen (604/40/2011) mukaisesti yksityiset sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %), jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt
    toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan(kuntayhtymään), jonka alueella palveluja tuotetaan.
  • Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen (mm. palveluseteli) tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen (omakustanneasiakkaat).
  • Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta. Palvelujen tarpeen voi todeta palveluntuottaja, ei tarvitse viranomaisen arviointia ja päätöksiä.
  • Palvelutuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.

    Mikäli arvonlisäverottomuuden edellytykset eivät täyty, lisätään palvelun hintaan alv 24 %.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hyväksymät yrittäjät kotiin antavia palveluita tuottavien sosiaalipalvelujen rekisteriinOpen this document with ReadSpeaker docReader 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta OHJURI
puhelin 040 712 1190

Sähköinen yhteydenottopyyntö

22.5.2020 alkaen asiakasneuvonta Ohjuri

takaisinsoitto ja eChat palvelu avoinna

maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 9-15         
torstaisin kello 9-14    

Poikkeusaikana vain puhelin tai sähköinen yhteydenotto, joko chatilla tai lomakkeella,
ei normaalia asiakaspalvelua.

 

 

Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi