Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut -sivuille on koottu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarjoamia palveluita, joilla pyritään tukemaan ikäihmisten kotona asumista.

Näitä palveluita ovat muun muassa ateria-, kylvetys-, turva- ja kuntoutuspalvelut sekä päivätoiminta ikäihmisille. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua yli 65-vuotiaille, joilla on vamman tai sairauden mukanaan tuomaa liikuntarajoitteisuutta, on mahdollista anoa asioimis- ja virkistyskäyttöön.

Ikäihmisten ja vammaisten matkustamista helpottavat oman kunnan palveluliikenteen esteettömät bussit, Pali-autot. Lue lisää oman kuntasi internetsivuilta, josta löytyy myös tietoa asunnon muutostöistä.

Siivous- ja asiointi-, talonmies- ja kauppapalvelut ovat itse kustannettavia palveluita. Asiakasneuvonta OHJURI ohjaa näiden palveluiden hakemisessa.

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta OHJURI
puh. 040-712 1190

ma-ke ja pe klo 9-15        Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                        Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi