Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut -sivuille on koottu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarjoamia palveluita, joilla pyritään tukemaan ikäihmisten kotona asumista.

Näitä palveluita ovat muun muassa ateria-, kylvetys-, turva- ja kuntoutuspalvelut sekä päivätoiminta ikäihmisille. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua yli 65-vuotiaille, joilla on vamman tai sairauden mukanaan tuomaa liikuntarajoitteisuutta, on mahdollista anoa asioimis- ja virkistyskäyttöön.

Ikäihmisten ja vammaisten matkustamista helpottavat oman kunnan palveluliikenteen esteettömät bussit, Pali-autot. Lue lisää oman kuntasi internetsivuilta, josta löytyy myös tietoa asunnon muutostöistä.

Siivous- ja asiointi-, talonmies- ja kauppapalvelut ovat itse kustannettavia palveluita. Asiakasneuvonta OHJURI ohjaa näiden palveluiden hakemisessa.

 

Yksityiset kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalvelua tuottavat yritykset

Mikäli tarvitset siivous-, asiointi- tai muuta tukipalvelua kotiin, voit saada niihin apua yksityisiltä palvelun tuottajilta ja järjestöiltä.

Verohallinnon sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisävero-ohjeen (604/40/2011) mukaisesti yksityiset sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %), jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt
    toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan(kuntayhtymään), jonka alueella palveluja tuotetaan.
  • Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen (mm. palveluseteli) tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen (omakustanneasiakkaat).
  • Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta. Palvelujen tarpeen voi todeta palveluntuottaja, ei tarvitse viranomaisen arviointia ja päätöksiä.
  • Palvelutuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.

    Mikäli arvonlisäverottomuuden edellytykset eivät täyty, lisätään palvelun hintaan alv 24 %.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hyväksymät yrittäjät kotiin antavia palveluita tuottavien sosiaalipalvelujen rekisteriinOpen this document with ReadSpeaker docReader 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta OHJURI
puhelin 040 712 1190

Sähköinen yhteydenottopyyntö

Avoinna 19.3.2020 alkaen maanantai-perjantai klo 8.00 - 17.00

PANDEMIA aikana vain puhelin tai sähköinen yhteydenotto, joko chatilla tai lomakkeella,
ei normaalia asiakaspalvelua.

 

 

 

maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 9-15        
torstaisin kello 9-14                       

Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi