Koulu- ja opiskeluterveydenhoito

 

Koululaisen ja opiskelijan terveys

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollossa tavoitteenamme on pyrkiä edistämään oppilaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea vanhempien ja huoltajien kasvatustyötä. Toimintamme painottuu ennaltaehkäisyyn.

Pyrimme oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen. Edistämme ja seuraamme kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilaille tehdään vuosittain määräaikaiset terveystarkastukset. Kutsumme vanhemman/vanhemmat mukaan laajempaan terveystarkastukseen, joka tehdään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Terveydenhoitaja tarkastaa ensimmäiselle luokalle tulevat oppilaat kesän aikana lastenneuvolassa. Voitte varata ajan sähköisesti tai puhelimella omalta terveydenhoitajalta. Sähköisen ajanvarauksen voitte tehdä verkkopalvelutunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun Puolesta asioinnin -lupa on toimitettu terveydenhoitajalle.

Teemme yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa.

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille. Tavoitteenamme on opiskelijan terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen, terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen ja opiskeluympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen.

Opiskeluaikanasi saat terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelupaikkakunnalla ja palvelut ovat käytössä myös työharjoittelun aikana. Opiskeluterveydenhuoltoon voit varata ajan terveydenhoitajalle sähköisesti, jos sinulla on käytössäsi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Kirjaudu sähköiseen ajanvaraukseen kuntayhtymän etusivulla olevan Sähköinen asiointi -linkin kautta. eTerveyspalveluissa voit myös lähettää tietoturvallisia viestejä omalle terveydenhoitajalle sekä täyttää esitietolomakkeen terveystarkastusta tai ehkäisykäyntiä varten.

Opiskelujesi alkuvaiheessa sinulle järjestetään terveystarkastus. Tarkastuksessa kiinnitämme huomiota mm. terveyteen, hyvinvointiin, elämäntilanteeseen ja opiskelumotivaatioon sekä ohjaamme tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Ohjauksemme on yksilöllistä ja tukea antavaa.

Lisäksi pyrimme tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat varhain. Tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä huoltajien, muun opiskelijahuollon, opettajien tai hoitotahojen kanssa. Tuemme opiskelijaa omalta osaltamme yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti.