Koulutiimi

Koulutiimin tehtävänä on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on puuttua mahdollisimman varhain havaittuihin pulmiin ja toimia myös niitä ennaltaehkäisevästi.

Koulutiimiläiset osallistuvat kouluyhteisön toiminnan kasvatus- ja opetustyön suunnitteluun sekä osittain sen toteutukseen muun henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutiimi toimii myös linkkinä mahdolliseen jatkohoitopaikkaan.

Lapsi tai nuori voi ottaa yhteyttä itse tai pyytää vanhemman tai opettajan ottavan yhteyttä koulutiimin jäseneen.

Ota yhteyttä

  • kuraattoriin, kun lapsella/nuorella on käyttäytymisen pulmia, toistuvia poissaoloja koulusta, kiusaamisasioita, sääntöjen rikkomisia, ongelmia kaverisuhteissa, muuttunut perhetilanne tai tarvitset tukea vapaa-aikaan
  • koulupsykologiin, kun lapsella/nuorella on oppimis-ja keskittymisvaikeuksia tai tarkkaavaisuuden pulmia
  • psyykkariin, kun lapsella/nuorella on joku mielialaan liittyvä asia, elämän hallinnan vaikeuksia, univaikeuksia, traumaattisia kokemuksia tai pakko-oireita
  • nuorten ehkäisevään päihdetyöntekijään, kun nuori tarvitsee kannustusta päihteettömyyteen, vahvistusta itsetuntoon sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Nuorten ehkäisevä päihdetyöntekijä toimii kaikilla Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän peruskouluilla.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Vastaava kuraattori, Iisalmi
p.040 054 0037

Kuraattori
p. 040 350 3586

Vastaava kuraattori, Sonkajärvi/Vieremä
p.040 712 1157

Kuraattori, 2.aste
p. 040 712 6976
p. 040 712 6975

Koulupsykogit

p. 040 712 6977

p. 040 712 6731 

p 040 487 0342

Koulupsyykkari
Iisalmi, p. 040 712 1238
Kiuruvesi, p. 040 712 6969


Nuorten ehkäisevä päihdetyöntekijä
puh. 040 543 4944