Kuljetuspalvelu ja liikkuminen

Iisalmen kaupungin palveluliikenne

Iisalmen kaupungin tarjoama palveluliikenne on avointa joukkoliikennettä, joka noutaa asiakkaan tarvittaessa kotiovelta ja vie liikennöintialueella niin lähelle asiointipaikkaa, kuin se vain on mahdollista. Palveluliikenteen esteettömät bussit, PALI - autot, helpottavat erityisesti vanhusten ja vammaisten matkustamista. Autoavustaja ja kuljettaja auttavat tarvittaessa autoon nousemisessa ja poistumisessa. Lue lisää Iisalmen kaupungin internetsivuilta.

Liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevien palvelujen tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona.  Liikkumista tukevia palveluita voidaan järjestää sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla.  Tavoitteena on antaa sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen ja omatoimisen selviytymisen päivittäisistä toiminnoissa.

Liikkumisen tukea järjestetään sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat liikkumisen tukea toimintakyvyn heikentymisen johdosta sekä muille liikkumisessa tukea tarvitseville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun lain säädännön mukaisiin (vaikeavammaisten) kuljetuspalveluihin.

Liikkumista tukevat palvelut on tarkoitettu henkilölle, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä, alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman perusteella ja tarvitsevat palvelua jokapäiväiseen elämään liittyvän syyn takia. Tukea voidaan järjestää erilaisilla toteuttamis- ja ohjaustavoilla yksilöllisen palvelutarpeen perusteella.

Kuljetuspalvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Lisäksi huomioidaan varallisuus. Sotilasvammalain perusteella voidaan kuljetustuki myöntää sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 15 % ilman tulo- ja varallisuusharkintaa. Liikkumista tukeva palvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja palvelua myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa koko vuoden ajan.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asioimis- ja virkistyskäyttöön maksimissaan 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Sitä ei voida käyttää sairaus- yms. matkoihin, joihin voidaan saada korvausta KELAlta.

Tiedostot:

Liikkumista tukevien palvelujen myöntämisperusteet 1.7.2018 alkaen

Liikkumista tukevien palveluiden HAKEMUS lomake 1.7.2018 alkaen

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta OHJURI
puhelin 040 712 1190

Sähköinen yhteydenottopyyntö

22.5.2020 alkaen asiakasneuvonta Ohjuri

takaisinsoitto ja eChat palvelu avoinna

maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 9-15         
torstaisin kello 9-14    

Poikkeusaikana vain puhelin tai sähköinen yhteydenotto, joko chatilla tai lomakkeella,
ei normaalia asiakaspalvelua.

 

 

Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi