Kun kotona ei pärjää

 

Kun kotona ei pärjää

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että kotona asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palveluiden turvin. Asumispalvelu ei ole vaihtoehto kotihoidolle, vaan se on hoidon jatkumo, kun kotona asuminen kotiin annettavien palveluiden turvin ei ole mahdollista.

Palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan sijoittuminen käynnistyy ammattilaisten tekemän moniammatillisen ja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat voivat ottaa yhteyttä oman alueen palveluesimieheen tai kotihoidon sairaanhoitajaan. Tarvittaessa kotihoito ja OHJURIn asiakasohjaaja käynnistävät palvelutarpeen arvioinnin. Omaishoidon tuen asiakkaat ovat yhteydessä omaishoidon tuen palveluohjaajaan.

Jos ikäihminen ei ole säännöllisen kotihoidon tai omaishoidon tuen piirissä, ota yhteyttä asiakasneuvonta OHJURIin, puh. 040-712 1190.

Yksilökohtaisen ratkaisun palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen hoivaan sijoittumisesta tekee moniammatillinen SAS-työryhmä. Viranhaltijapäätöksen palveluiden myöntämisestä tekee hoivakoordinaattori Mirva Huttunen-Savolainen, puh. 040-516 5733.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta OHJURI
puh. 040-712 1190

ma-ke ja pe klo 9-15        Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                        Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi