Kuntouttava työtoiminta ja aktivointi

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Kuntouttavaan työtoimintaan hakeudutaan sosiaalikeskuksen oman työntekijän kautta. Toiminnan aikana tulona on työttömyysetuus ja ylläpitokorvaus 9 €/toimintapäivä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi

Yli 30-v. asiakkaat:

Sosiaalityöntekijä Mia Korhonen, 1.-15. -päivä syntyneet asiakkaat, puh. 040 712 6728, puhelintunti ma-to klo 12-13

Sosiaalityöntekijä Sirpa Kyllönen, 16.-31. -päivä syntyneet asiakkaat, puh. 040 712 6727, puhelintunti ma-to klo 12-13

Palveluohjaaja/ ammatillinen tukihenkilö Sirpa Kämäräinen, puh. 040 634 1260, puhelintunti ma-to klo 12-13

Alle 30-v. nuoret: Sosiaalityöntekijä Niina Sutinen, puh. 040 712 6726, puhelintunti ma-to klo 12-13

Pakolaiset:
Sosiaalityöntekijä  puh. 040 631 5223

Kiuruvesi
Puhelintunti ma-to klo 12-13

Vs. sosiaalityöntekijä Mäkeläinen Annukka
puh. 040 356 2637

Palveluohjaaja Anna-Leena Kauhanen 
puh.  040 634 1079

Vieremä
Puhelintunti ma-to klo 12-13
Sosiaalityöntekijä Saarinen Katriina 

puh. 040 525 7886

Sonkajärvi
Puhelintunti ma-to klo 12-13
Sosiaalityöntekijä Eija Savolainen
puh. 040 089 6214

Aikuissosiaalityön esimies
Outi Heusala
puh. 040 509 5275