Lapsen elatus

Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elatukseen, mikä sisältää sekä aineellisten että henkisten tarpeiden tyydyttämisen. Lapsella on oikeus myös tarvitsemaansa hoitoon ja koulutukseen. Vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan lapsensa elatuksesta. Lapsen oikeus saada elatus vanhemmiltaan päättyy yleensä, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta.

Koska vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa elatuksesta, tulee sen vanhemmista, joka muulla tavoin ei huolehdi lapsensa elatuksesta, suorittaa tälle elatusapua. Käytännössä tämä tulee useimmiten kysymykseen silloin, kun avioliitto purkautuu tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella.

Elatusavun määrä ja suoritustapa vahvistetaan kirjallisella sopimuksella, jonka sosiaalilautakunta vahvistaa, tai tuomioistuimen päätöksellä. Tällöin sopimukset ovat oikeustoimikelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että elatusapu voidaan periä ongelmatilanteissa ulosottoteitse (Laki lapsen elatuksesta 7-8 §). Useimmiten elatusapu vahvistetaan kuukausittain suoritettavaksi. Myös kertakorvaus on mahdollinen. Elatusapusopimusta tehtäessä oleellista on lapsen elatuksen tarve sekä vanhempien elatuskyky.

Sosiaalilautakunnan tai tuomioistuimen vahvistamaa elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos lapsen tai elatusvelvollisen olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia tai jos sopimus on ilmeisen kohtuuton, elatusavun määrä on liian alhainen tai liian korkea. Sosiaalilautakunnalle määrätyistä lapsen elatukseen liittyvistä tehtävistä huolehtii käytännössä usein lastenvalvoja.       

Tiedostot:

Elatussopimus+varallisuusselvitys 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi (vanhempi,
joka syntynyt 1. - 25. pv)

Lastenvalvoja/
sosiaalityöntekijä
Tiina Jauhiainen
puh. 040 830 4375
Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13

Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä
Iisalmi (vanhempi,
joka syntynyt 26. - 31. pv)

Lastenvalvoja/
sosiaalityöntekijä
Pirkko Pensas
puh. 040 830 4358
Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13