Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Avio-/avoerossa vanhempien tulee sopia alaikäisen lapsen asumisesta, huollosta (yhteinen huolto tai huolto vain toiselle vanhemmalle) sekä lapsen ja etävanhemman tapaamisista (milloin, missä, loma-ajat, kuljetukset, kustannukset jne). Sopimus voidaan vahvistaa joko oikeuden päätöksellä tai lastenvalvojan hyväksymällä.

Yhteinen huolto tarkoittaa sitä, että molemmilla vanhemmilla on oikeus päättää - toinen vanhemmista ei voi päättää yksinään - muun muassa lapsen koulunkäyntiin, nimeen, uskontoon, passiin liittyvistä asioista. Huoltajalla on oikeus saada lapsestaan tietoja eri viranomaisilta. Huollon määrittely esimerkiksi vain toiselle vanhemmista ei vaikuta elatusavun määrään.

Lähihuoltajalla on velvollisuus turvata lapselle myönteinen ja läheinen suhde etävanhempaan.
Vain oikeuden päätös tai lastenvalvojan vahvistama sopimus huollosta- ja tapaamisoikeudesta on täytäntöönpanokelpoinen.

Riitatilanteita sovitellaan muun muassa perheneuvoloissa. Riitatilanteessa käräjäoikeus pyytää lapsen kotikunnan sosiaalityöntekijältä/lastenvalvojalta selvityksen perheen tilanteesta ja ehdotuksen huollon, asumisen ja tapaamisoikeuden määräämisestä lapsen edun mukaisesti.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi (vanhempi,
joka syntynyt 1. - 25. pv)

Lastenvalvoja/
sosiaalityöntekijä
Tiina Jauhiainen
puh. 040 830 4375
Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13

Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä
Iisalmi (vanhempi,
joka syntynyt 26. - 31. pv)

Lastenvalvoja/
sosiaalityöntekijä
Pirkko Pensas
puh. 040 830 4358
Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13