Lasten mielenterveyspalvelut avohoidossa

Lasten psykiatrisella poliklinikalla tutkimme ja hoidamme alle 13-vuotiaita lapsia, joilla on vakavia tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöitä, itsetuhoisuutta, syömishäiriöitä tai psykoottista oireilua. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä perheiden, perheneuvolan, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatristen osastojen, sosiaalitoimen, koulun ja perusterveydenhoidon kanssa.

Lastenpsykiatriselle poliklinikalle hakeudutaan perusterveydenhuollosta saadulla lähetteellä.

Lastenpsykiatriaan tulleet lähetteet käsitellään moniammatillisessa tiimissä, jossa on mukana työntekijöitä lastenpsykiatrialta, perheneuvolasta, perhesosiaalityöstä sekä lapsiperheiden palveluohjaaja. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan tarpeiden mukainen palvelun saanti. Kaikki tiimiin osallistujat ovat vaitiolovelvollisia. Linkkinä lomake, jolla voit kieltää jonkun tai joidenkin työryhmien osallistumisen asiasi käsittelyyn.

 

Asian käsittelykielto moniammatillisessa tiimissä

 

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut avohoidossa

Nuorisopsykiatrisella poliklinikalla tarjoamme 14 - 20 -vuotiaille nuorille nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon palveluja mielenterveys- ja päihdeongelmissa.

Tutkimme ja hoidamme nuoria, joilla on nuoruusiän kehitystä uhkaavaa tai toimintakykyä alentavaa vakavaa psyykkistä oireilua tai epäilyä siitä. Näitä ovat mm. psykoottisuus, itsetuhoisuus, vakavat mieliala-, ahdistuneisuus-, jännittämis -, paniikki- ja syömishäiriöt, haittaavat pakko-oireet, vaikeammat käytösoireet ja päihteiden käyttö tai vakava kriisi/trauma.

Moniammatillisessa työryhmässä tutkimme, arvioimme hoidon tarpeen ja annamme hoitosuosituksen sekä toteutamme aktiivisen hoidon ja kuntoutuksen yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa tai tarvittaessa ohjaamme muiden palvelujen piiriin.

Nuorisopsykiatriselle poliklinikalle hakeudutaan lähetteellä.

Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä ympärivuorokauden palvelevaan ohjanta- ja neuvontapuhelimeen, puh. 040 761 4400.

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lasten psykiatrinen poliklinikka
Iisalmen sairaala, 2. krs
Riistakatu 21-23, 74120 Iisalmi
puh. 040 489 4816

Nuorisopsykiatrinen poliklinikka
Iisalmen terveyskeskus, 3. krs
Meijerikatu 2, 74120 Iisalmi
puh. 040 489 4816

Avoinna
ma - to klo 8.00 - 15:30
pe klo 8.00 - 14:00

 

Linkkejä Linkkejä