Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Kotipalvelua voi saada joko tilapäisenä tai säännöllisesti annettuna palveluna.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua lastenhoitoa ja kodinhoitoapua
Palvelu on perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua arjen tilanteissa. Kotipalvelun tarvetta arvioidessa huomioidaan avun ensisijaisuus sekä kartoitetaan perheen omat verkostot. Käyntitiedot kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään.Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit
Kotipalvelua voidaan tarjota olemassa olevien resurssien puitteissa seuraavin kriteerein:

• raskauteen tai synnytykseen liittyvät erityistilanteet

• monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa

• kriisi perheessä

• lapsen sairaus tai vamma

• vanhemman sairaus tai vamma, vanhemman masennus tai uupumus

• vanhemman asiointi, esim. sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen

• vanhemman tuen tarve

• monilapsisen perheen avun tarve.

 

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

• pelkkä siivouksen tarve

• sairaan lapsen hoito vanhempien työssäkäynnin vuoksi

• kotona tehtävä etätyö, opiskelu ja luennoilla käynti

• vanhempien harrastukset

• henkilökohtaisen avustajan tarve

• työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve

• parisuhteen hoito.

Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta voidaan palvelun käyttäjältä periä kuntayhtymän päättämä kohtuullinen asiakasmaksu. Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut perustuvat henkilöstön päivittäisen asiakaskäynnin pituuteen (Asiakasmaksuasetus 3 §).

Käynnin pituus: 
2 tuntia               8 € (minimiaika)
3 tuntia               12€
4 tuntia               16€
5 tuntia               20€
6 tuntia               24€
7 tuntia               28€

 

Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä palveluseteli, joka on vaihtoehto Ylä- Savon SOTE kuntayhtymän palvelulle.
www.vaana.fi/palveluseteli

Tilauksen lapsiperheiden kotipalveluun voit tehdä joko itse tai yhteistyötahon kanssa.

Yhteydenotot; 
Lapsiperheiden palveluohjaus puh. 0400 144 514
maanantai-perjantai kello 8-14
tai sähköinen yhteydenottolomake http://www.ylasavonsote.fi/lapsiperheiden-palveluohjaus

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lapsiperheiden palveluohjaus

arkisin klo 8-14
puh. 040 014 4514