Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, joka on lyhytaikaista perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua erilaisissa tilanteissa. Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja ensisijaisuus. Kotipalvelua tarjotaan ma-pe 8-16 välisenä aikana. Palvelu on maksullista. Käyntitiedot kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään. Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. 
Tavoitteena on vahvistaa arjessa selviytymistä. Työskentelyssä korostetaan ongelmien ennaltaehkäisyä. Kotipalvelun määrästä ja sisällöstä sovitaan perheen kanssa etukäteen tilausta tehdessä. Työntekijöiden lomien ja poissaolojen aikana hoidetaan vain akuutit käynnit.
 
 
Asiakasmaksut 1.3.2017 lähtien ovat:
 
2h hinta 8€ (minimiaika 2h)
3h hinta 12€ 
4h hinta 16€
5h hinta 20€
6h hinta 24€
7h hinta 28€ (maksimiaika 7h)
 
Apua voi saada esim. seuraavanlaisissa tilanteissa
 
raskauteen tai synnytykseen liittyvät erityistilanteet
monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa
kriisi perheessä
vanhemman sairaus tai vamma, vanhemman masennus tai uupumus
vanhemman asiointi, esim. sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen
 
Palvelua ei voida myöntää
 
 pelkkä siivouksen tarve
 sairaan lapsen hoito vanhempien työssäkäynnin vuoksi
 kotona tehtävä etätyö, opiskelu ja luennoilla käynti
 vanhempien harrastukset
 henkilökohtaisen avustajan tarve
 työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve
 parisuhteen hoito.
 
Ensisijaisesti pyritään kartoittamaan perheen omat verkostot ja muut tukimuodot; kuten päivähoito ja kolmannen sektorin palvelut. Mikäli tilannetta ei saada näiden avulla järjestymään ja perheessä tarvitaan ammatillista tukea, voidaan lapsiperheiden kotipalvelua tarjota.
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lapsiperheiden palveluohjaus

arkisin klo 8-14
puh. 040 014 4514