Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua erilaisissa tilanteissa. Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja ensisijaisuus.  Kotipalvelu toimii pääsääntöisesti ma- pe klo 8-16 välisenä aikana.  Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua, josta peritään voimassa olevan taksan mukainen korvaus, mutta perheen tuloista riippuen palvelua on mahdollista saada myös maksuttomana.
 
Asiakasmaksut 1.3.2017 lähtien ovat:
2h hinta 8€ (minimiaika 2h)
3h hinta 12€ 
4h hinta 16€
5h hinta 20€
6h hinta 24€
7h hinta 28€ (maksimiaika 7h)
 
Kotipalvelun sisältö
Palvelua voivat saada lapsiperheet, jotka tarvitsevat lyhytaikaista lastenhoitoapua ja/tai tukea välttämättömistä kotiaskareista huolehtimiseen. Kotipalvelu on esim. lastenhoitoa ja arkiaskareista huolehtimista ja /tai niiden opettelemista yhdessä, kasvatuksessa ohjaamista sekä vanhemmuuden tukemista.
 
Tavoitteena on vahvistaa arjessa selviytymistä. Työskentelyssä korostetaan ongelmien ennaltaehkäisyä. 
Kotipalvelun määrästä ja laadusta sovitaan perheen kanssa etukäteen tilausta tehtäessä.
 
Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit
Kotipalvelua voidaan tarjota olemassa olevien resurssien puitteissa seuraavin kriteerein:
raskauteen tai synnytykseen liittyvät erityistilanteet
monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa
kriisi perheessä
lapsen sairaus tai vamma
vanhemman sairaus tai vamma, vanhemman masennus tai uupumus
vanhemman asiointi, esim. sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen
vanhemman tuen tarve
monilapsisen perheen avun tarve.
 
Ensisijaisesti pyritään kartoittamaan perheen omat verkostot ja muut tukimuodot; kuten päivähoito ja kolmannen sektorin palvelut. Mikäli tilannetta ei saada näiden avulla järjestymään ja perheessä tarvitaan ammatillista tukea, voidaan lapsiperheiden kotipalvelua tarjota.
 
Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavan kaltaisissa tilanteissa:
pelkkä siivouksen tarve
sairaan lapsen hoito vanhempien työssäkäynnin vuoksi
kotona tehtävä etätyö, opiskelu ja luennoilla käynti
vanhempien harrastukset
henkilökohtaisen avustajan tarve
työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve
parisuhteen hoito.
 
Otathan yhteyttä meihin mahdollisimman pian tarpeen ilmetessä, jotta saadaan apu oikeaan aikaan paikalle.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lapsiperheiden palveluohjaus

arkisin klo 8-14
puh. 040 014 4514