Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmilleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ei toteudu tai on syytä pelätä sen jäävän toteutumatta.

Sosiaalityöntekijä etsii yhdessä perheen kanssa ratkaisuvaihtoehtoja lapsen ja perheen tilanteen korjaamiseksi. Muutosta voidaan tukea järjestämällä  tukitoimia ja palveluja. Avohuollon tukitoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja niitä toteutetaan laadittavan asiakassuunnitelman mukaisesti. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta.

Avohuollon sosiaalityön tukitoimia voivat olla:

 • taloudellinen tuki ja asumisen turvaaminen
 • lasten päivähoito
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • tukihenkilö tai -perhe
 • perhetyö
 • lapsen hoitopalvelut ja terapia
 • loma- ja virkistystoiminta.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset neuvoja tai tukea muun muassa:

 • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
 • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
 • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa
 • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi

1.-10. -päivinä syntyneet asiakkaat *)
sosiaalityöntekijä (avoin); yhteydenotot: Riitta-Liisa Kumpulehto tai Mira Lähderinne

11.-20. -päivinä syntyneet asiakkaat *)
ma sosiaalityöntekijä Riitta-Liisa Kumpulehto, puh. 040-586 0909

21.-31. -päivinä syntyneet asiakkaat *)
ma sosiaalityöntekijä Mira Lähderinne, puh. 040 634 2351

palveluohjaaja Pirita Mattila (Ankkuritoiminta), puh. 040 830 4341
palveluohjaaja Pia Nurminen, puh. 040 679 1320
ma palveluohjaaja Riikka Rissanen, puh. 040 579 4111 (20.12.19 saakka)

*) lapsen huoltajan syntymäpäivä
(= kahden vanhemman perheessä
lapsen isän syntymäpäivä tai
yksinhuoltajaperheessä lapsen
huoltajan syntymäpäivä.
Lapsen huoltajien asuessa
eri osoitteissa lapsen
lähihuoltajan syntymäpäivä)

Pakolaissosiaalityö:
palveluohjaaja Julia Kauppinen, puh. 040 631 6073

Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13

Iisalmen sosiaalikeskus
Virrankatu 2, 2. krs
74100 Iisalmi

Kiuruvesi

sosiaalityöntekijä Tanja Pulliainen, puh. 040 712 6974

Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13

Kiuruveden sosiaalikeskus
Nivankatu 31
74700 Kiuruvesi

Sonkajärvi

sosiaalityöntekijä Pia Olsbo, puh. 040 034 4248

Puhelintunti ma-pe klo 12 - 13

Sonkajärven sosiaali- ja terveyskeskus
Taivallahdentie 4
74300 Sonkajärvi

Vieremä

sosiaalityöntekijä Krista Partti, puh. 040 594 9078

Puhelintunti ma- pe klo 12 - 13

Vieremän sosiaalikeskus
Ponssentie 11
74200 Vieremä

 

Perhesosiaalityön esimies
Marja-Liisa Korhonen
puh. 040 511 2423